- En gyllen mulighet til å heve den digitale kompetansen i bransjen

Til høsten lanseres kurstilbud som er spesialtilpasset avfalls- og gjenvinningsbransjen. Konstituert administrerende direktør Kåre Fostervold mener ledere må gripe sjansen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. juli 2022

- Digitalisering har revolusjonert mange bransjer. Prosessen har bare så vidt begynt i vår, sier Kåre Fostervold, konstituert administrerende direktør i Avfall Norge.

Automatisering, standardisering, analysering av data - alt dette er med på å effektivisere og forbedre måten vi jobber på.

- De neste tiårene må vi bli enda bedre på det. Hvis ikke vil vi ikke klare å innfri kravene om bedre ressursutnyttelse, sier Fostervold.

Allerede fra 1. januar 2023 innføres nye krav at alt bio- og plastavfall skal utsorteres. I 2035 skal 65 prosent av husholdningsavfallet materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk.

- Skal vi få det til er digital kompetanse helt vesentlig, og det er absolutt et behov for å øke denne type kompetanse i bransjen, sier Eva Skjold, kommunikasjonsdirektør i BIR.

- Vi har jobbet med digitalisering lenge, og var for eksempel med på oppstarten av it-selskapet som i dag heter Carrot, som leverer teknologi som samler data og legger til rette for bedre sortering og adferd.

- I dag jobber vi etter lineære forretningsmodeller, men vi skal alle bli sirkulære. Skal vi lykkes med det må vi ha oversikt over avfallsstrømmene, vi må kunne følge avfallet fra det blir kastet til det ender opp som ny ressurs, sier Skjold.

Nytt, spesialtilpasset kurstilbud

Behovet for økt digital kompetanse i bransjen har ført til at Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har utviklet en egen kurspakke: Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen.

BIR har vært involvert i utviklingen av kurspakken, og fortalt om bransjen og hvilke utfordringer den har. Kursene ble støttet av Kompetanse Norge, og utviklet av fagfolk.

De syv forskjellige kursene går over 10 uker og er nettbaserte. Som læringsverktøy brukes faglitteratur, artikler, podcaster, videoer, refleksjonsoppgaver, quizer og spillbaserte læringsopplevelser, sistnevnte utviklet av spillselskapet Turbo Tape Games. I tillegg holdes det digitale samlinger.

- Opplegget er veldig bra. Vi lærer alle på forskjellige måter, og her har de tatt hensyn til det ved å tilby et variert sett med læringsverktøy, sier Skjold.

Følgene syv kurs tilbys:

  • Digital forretningsforståelse for renovasjonsbransjen (HVL) - høst 2022
  • Innovasjon for renovasjon og gjenvinning (UiB) - høst 2022
  • Digital markedsføring og kommunikasjon (HVL) - planlagt vår 2023
  • Fantastiske data (UiB) - planlagt vår 2023
  • Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering (HVL) - planlagt høst 2023
  • Avmystifisering av kunstig intelligens (UiB) - planlagt høst 2023
  • Tingenes internett og smarte byer (HVL) - planlagt vår 2024

Mer info om alle kursene i kurspakken her

Gir en vekker

- Jeg synes jeg fikk veldig godt utbytte. I vårt nye hovedkontor får vi et flerbruksrom som er spesielt tilrettelagt med digitale verktøy, tavler og innovasjonsspill. Noen av disse digitale verktøyene fikk vi på kursene, sier Tommy Hansen Hufthammer, seniorrådgiver teknologi og nye løsninger i BIR.

Han var testdeltaker og gjennomførte fem av kursene i fjor.

- Hvem passer disse kursene for, mener du?

- AI-kurset* og Fantastiske data passer nok best for de som skal jobbe med data og analyse. Innovasjonskurset passer for alle, men er spesielt nyttig for de som vil forbedre og innovere på produkt og tjenester. Det samme gjelder for Smart by-kurset. Både på grunn av verktøykassen du får med deg, men spesielt på grunn av inspirerende forelesninger og aktuelle tema. Kurset om bærekraft og sirkulær økonomi og digitalisering egner seg også for hele bransjen, men jeg håper spesielt at ledere melder seg på her.

- Det er mye å hente for vår bransje i kurspakken. Jeg vil trekke frem gruppearbeidet, der vi jobbet med deltakere fra andre virksomheter. Det var svært nyttig å få innspill fra hverandre, og det ga en vekker på hvordan vi kan finne løsninger sammen, sier Hufthammer.

- Du får i gang tankeprosesser både i forhold til innovasjon og samspill. Det er viktig at vi i bransjen samarbeider mer framover, for vi skaper mer innovasjon sammen.

- Jeg vil oppfordre alle ledere i bransjen til å se igjennom de ulike kursbeskrivelsene og deretter vurdere hvem i deres organisasjon som kan ha nytte av relevant faglig påfyll som er spesielt rettet mot vår bransje.

Starter opp i høst

De første kursene lanseres høsten 2022. De heter Digital forretningsforståelse for renovasjonsbransjen og Innovasjon for renovasjon og gjenvinning.

- Det er veldig positivt at denne videreutdanningen er spesielt tilpasset vår bransje. Jeg vil oppfordre alle våre medlemmers ledere til å ta en kikk, og tenke gjennom hvem de kan melde på disse kursene. Dette er en gyllen mulighet til å heve virksomhetens digitale kompetanse, sier Kåre Fostervold.

*Kurset “Avmystifisering av kunstig intelligens”

Les mer om kurspakken og alle kursene som tilbys her

Har du spørsmål om de forskjellige kursene, kontakt:

Hilde Albertine Gjertsen
Prosjektkoordinator, HVL
Telefon: +47 52 70 28 51 / 982 95 145
E-post: hagj@hvl.no

Jorunn Viken
Prosjektleder, UiB
Telefon: +47 901 31 832
E-post: jorunn.viken@uib.no

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter