Arskonferansen 2024 banner mobile

- REdu har gjort meg enda mer gira på å jobbe mer med avfall og gjenvinning

Vi har spurt fem av studentene som var REdu-interns i 2022 hva de fikk ut av sommerjobben.

Av: Avfall Norge | Publisert: 24. februar 2023

Denne saken er skrevet av Fride Sanna, som var kommunikasjonskoordinator for REdu-interns sommeren 2022, og fortsatt jobber med kommunikasjon for REdu.

Siden sin oppstart i 2015 har REdu-programmet jobbet for å vekke interessen for avfalls- og gjenvinningsbransjen hos utdanningsintitusjoner og studenter. Det har resultert i et styrket fagtilbud og økt forskning rundt avfall- og gjenvinning, og at flere hundretalls studenter har søk seg til REdus internship-program.

Sommeren 2022 resulterte det i at flere enn 40 studenter hadde engasjement hos 15 ulike aktører i bransjen. Vi har kontaktet fem av dem for å høre hva de driver med nå, og hvordan de opplevde sitt REdu-internship.

Alexander Smeby

- Sommeren 2022 var jeg intern hos Envac gjennom REdu. Jeg og to andre REdu-interns fikk i oppgave å utforske en case kalt «Modernization». Det handlet om hvordan vi kan bruke modernisering til å utvikle bedriften. REdu-internshipet var utrolig lærerikt, men det mest spennende var å bli introdusert til avfallssug, som er en innovativ og fremtidsrettet måte å håndtere og transportere avfall på.

- Hva gjør du nå?

- Jeg studerer til å bli byggingeniør på NTNU i Trondheim, men fikk etter sommeren tilbud om en deltidsstilling i Envac, som jeg nå har ved siden av studiene mine og trives veldig godt med. Jeg vil absolutt anbefale alle som har lyst på et spennende og utfordrende internship å søke hos REdu.

Astrid Steine Børve

- Sommaren 2022 jobba eg med å kartlegge ombrukspotensialet til BIR i Bergen saman med fire andre REdu-studentar. Avfallsbransjen har så mykje fleire moglegheitar og retningar enn kva eg kunne forestille meg!

- Sjølv om eg verken har utdanning eller erfaring som er retta mot denne bransjen, var det lett å finne min plass i teamet, der eg trivdes spesielt godt når eg jobba med kreative problemløysinger. Eg har allereide hatt god bruk for mykje av det eg lærte og erfarte i BIR, og eg er sikker på at denne erfaringa kjem godt med seinare og!

- Hva gjør du nå?

- Eg tar master i landskapsarkitektur ved University of Sheffield. UK.

Nora Ulrikke Andersen

- Jeg jobbet med håndtering og effektivisering av forsøplingssaker mellom kommuner og interkommunale selskaper for Avfall Norge og Hold Norge Rent. Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond, og vil resultere i en veileder som blir publisert. Jeg fikk jobbe “hands-on” med klima og bærekraft, noe som jeg synes var veldig givende.

- Det har vært gøy å jobbe med en klima-problemstilling hvor vi faktisk kan skape en endring her og nå. REdu-internshipet åpnet øynene mine for å jobbe med klima og bærekraft på en effektiv måte. Fra å jobbe med avfall har jeg også blitt interessert i byggebransjen, og jeg har fått et nytt internship til sommeren hvor jeg skal jobbe med byutvikling.

- Hva gjør du nå?

- Jeg tar en master i internasjonale relasjoner med fokus på klima og bærekraft på NMBU og en bachelor i kjønnsstudier med fordypning i kunsthistorie på UiO.

Marie Husby Valland

- Sommeren 2022 jobbet jeg i Avfall Norge med to problemstillinger knyttet til deponi. Jeg lærte masse nytt om avfallsbransjen, spesielt da deponier. Det var utrolig interessant og veldig gøy med mange befaringer og mye ny kunnskap. Jeg fikk også jobbet i et tverrfaglig team, noe som var veldig spennende.

- For meg har REdu gitt en større innsikt i avfalls- og gjenvinningsbransjen og gjort meg enda mer gira på å jobbe mer med avfall og gjenvinning. Jeg fikk også oppleve hvordan det var å starte på ganske bar bakke, med en bratt læringskurve og masse å lære sammen med andre studenter.

- Hva gjør du nå?

- Jeg studerer energi og miljø med fordypning i energi- og miljøanalyse. Jeg er nå på fjerde året av integrert master på NTNU Trondheim.

Håkon Bakken Gjørva

- Jeg var REdu-intern både i 2021 og 2022. I 2022 var jeg prosjektkoordinator for alle interns som jobbet hos Avfall Norge. REdu var en stor gave for meg som student og ung på arbeidsmarkedet. Jeg har fått mye ut av mine engasjementer der. Jeg anbefaler REdu!

- Hva gjør du nå?

- Jeg er graduate i et konsulentfirma som heter NIRAS. Jeg jobber i klima og miljøavdelingen deres. Arbeidet jeg gjør fra dag til dag er å jobbe på prosjekter innenfor klima, miljø og sirkulærøkonomi.

Dette er REdu

> REdu ble startet i 2015 av Avfall Norge med et mål om å øke kompetansen innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen.

> Hovedformålet er å få flinke studenter inn i bransjen ved å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på innovasjon og forskning, samt få frem bedriftene som driver med avfall og gjenvinning.

> Som REdu-partner er virksomheten med på å øke interessen til avfalls- og gjenvinningsbransjen ved å synliggjøre bransjens muligheter. REdu-partnere får også mulighet til å tilknytte deg REdu-studenter med ulike fagbakgrunner, for eksempel i forbindelse med sommerjobber, prosjektarbeid eller eller masteroppgaver.

Mer info: REdu.no

Kontakt oss

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852

Relaterte artikler

Se flere nyheter