Arskonferansen 2024 banner mobile

Reduserte forsøplingen med 32%

Forsøpling av sigarettsneiper er et velkjent problem. Vi finner de på gaten, i parker og når vi rydder strender. Hvorfor er det sånn? Ny studie viser at lommeaskebeger og “nudging” kan redusere forsøpling.

Av: Avfall Norge | Publisert: 6. oktober 2020

Forsøpling er et globalt problem, men også i Norge har vi store utfordringer med daglig forsøpling av blant annet ispapir, kaffekopper, snus og sigaretter. I Oslo rapporterer Rusken at de plukker opp 2 tonn med avfall fra bakken hver dag.

Sigarettsneiper kan være en utfordrende avfallstrøm å fange opp, siden sigaretten brenner og ilden må slukkes før sneipen ender i et askebeger. Kan man redusere forsøpling gjennom å tilby lommeaskebeger og i tillegg påvirke holdningen til folk?

Selskapet Mindshift gjennomførte en rekke eksperimenter, i en park i Oslo sommeren 2020. Nå er resultatene klare, og de viser at det er mulig å redusere forsøplingen av sigarettsneiper gjennom flere smarte grep.

- Ved å dele ut lommeaskebegre reduserte vi mengden sneiper på bakken betydelig. Ved å supplere utdelingen med flere enkle tiltak, ble den uønskede atferden redusert med en tredjedel, forteller Mindshift.

Mindshift testet hvordan utdeling av lommeaskebeger bidro til redusert forsøpling, blant annet ved å teste ulike budskap. Utdeling av lommeaskebegrene alene reduserte kasting av sigarettsneiper med 24%. Ved å supplere utdelingen med ulike miljøbudskap ble forsøplingen av sigarettsneiper redusert med hele 32%

Flere avfallsbeholdere

Rapporten bidrar til konkrete eksempler på at det er mulig å gjøre noe med forsøplingen i bybildet.

- Vi er positive til alle tiltak som bidrar til redusert forsøpling. Denne rapporten viser at det er mulig å gjøre noe med forsøplingsproblematikken vi ser hver eneste dag, sier Cecilie Lind.

Selv om rapporten tar for seg utfordringer knyttet til sigarettsneiper, er det gode grunner til å tro at denne lærdommen kan tas med videre til annen form form forsøpling.

- Rapporten bekrefter det tidligere studier har dokumentert. Det er avgjørende at det er kort avstand mellom avfallsbeholderne for at folk skal bruke dem. Og så ser man også her at forsøplingen sprer seg dersom man beholderne er fulle og man ikke rydder opp raskt nok, sier Lind.

Plastforsøpling

Flere aktører har engasjert seg i saken for å redusere forsøpling fra sneiper. I følge Hold Norge Rent er forsøpling fra sigarettsneiper og snus et av de hyppigste funnene på ryddeaksjoner, både på land og ved vann.

Sneiper inneholder plast og kan bli liggende på bakken i opp til 15 år. Organisasjonen Sneipfritt har tidligere engasjert seg i å redusere forsøpling fra sneiper gjennom å tilby flere løsninger som gjør det gøy å skape endring. De har blant annet satt opp ulike “Ballot bins” der man kan stemme med sigaretten.

- Vi vil gjøre det morsommere å kaste sneipen, og samtidig bidra til bærekraft, har Storhaug i Sneipfritt tidligere uttalt til Dagens Næringsliv.

Støtte fra Handelens Miljøfond

Sneipfritt har blant annet fått støtte fra Handelens Miljøfond i sitt arbeid med å redusere forsøplingen, deriblant ønsker de nå å selge lommeaskebeger, så snart de får lov av myndighetene.

Fakta

Hvorfor forsøpler vi?

Her er noen nøkkelfunn fra studien:

  • Personer forsøpler fordi handlingen er belønnet (de blir kvitt avfallet). Dette er spesielt avgjørende når det kommer til sneiper (på grunn av varmen vil man bli kvitt den fort)
  • Hvis det er mye forsøpling på bakken, bidrar det til at flere forsøpler mer enn de ville ha gjort på et ryddig område.
  • Skilt med «Vennligst stopp forsøplingen” er kontraproduktivt i områder med mye forsøpling, fordi det forsterker oppfatningen om at flertallet av mennesker forsøpler.
  • Avstanden til den nærmeste avfallsbeholderen er viktig og avgjørende faktor med tanke på forsøpling
  • Meldinger (“plakater”) som er basert på miljøkonsekvenser eller er humoristiske/ lekne (som gamification) er mer effektive enn autoritære meldinger
  • Forpliktelse fungerer. Hvis folk signerer en kontrakt eller verbalt forplikter seg til
  • ikke-forsøpling, reduseres sjansen for forsøpling
  • Effekten av å bli observert er ganske stor når det gjelder forsøpling, spesielt på kort sikt

Relaterte artikler

Se flere nyheter