Arskonferansen 2024 banner mobile

Samferdselsdepartementet anbefaler fritak for biogass

Avfall Norge har lenge fremmet fordelene ved å gi biogassdrevne kjøretøy fritak i bomringen. Nå ser det ut som at forslaget kan få gjennomslag.

Av: Avfall Norge | Publisert: 19. august 2020

Avfall Norge har over lang tid jobbet med å fremme fordelene ved å sidestille biogassdrevne kjøretøy med EL og hydrogen, blant annet gjennom fritak i bomringen.

Samferdselsdepartementet har 4. august sendt brev til Statens vegvesen der det fremkommer at Samferdselsdepartementet er enig i vegvesenets vurderinger og anbefalinger knyttet til håndtering både av biogass- og bioetanoldrevne kjøretøy.

Har vurdert fritak og redusert takst

På spørsmålet om biogassdrevne kjøretøy skal gis fritak eller redusert takst, vurderer departementet at fritaksalternativet som det mest hensiktsmessige å håndtere gjennom utstedelse av særskilte brikker. Fritaket skal etter vår erfaring gjelde for tyngre kjøretøy, dvs over 3,5 tonn.

Samferdselsdepartementet ber blant annet Statens vegvesen utarbeide et forslag til tilfredsstillende kontrollregime for å kontrollere at kjøretøy som er gitt fritak faktisk bruker biogass og ikke annen gass.

En viktig pådriver

Dersom forslaget blir endelig vedtatt, kan dette bety at markedet for tyngre kjøretøy på biogass kommer i gang, et marked som i dag domineres av dieselkjøretøy.

- Vi er svært glade for at Samferdselsdepartementet nå ser de store fordelene ved å sidestille biogass på linje med EL og hydrogen, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

Avfall Norge håper at et slikt fritak blir implementert i løpet av kort tid.

- Vi er opptatte av at et fritak for biogass i bomringen kommer på plass snarest mulig og ser frem til snarlig implementering og uttesting i norske byer og tettsteder med mye varetransport, sier Cecilie Lind.

Fakta om biogass

15 avanserte biogassanlegg produserer biogass av avfall og husdyrgjødsel i Norge i dag. Biogassen brukes som kortreist fornybart drivstoff. Biogjødsel fra det biologiske avfallet benyttes som fornybart gjødsel i landbruket.

Dette er en bærekraftig og sirkulær utnyttelse av avfall som kutter utslipp i mange sektorer. Avfall Norge mener potensialet i Norge er stort og at vi kan 10-doble produksjonen, gitt riktige rammebetingelser.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter