Se hvem som sitter i Avfall Norges nye fagforum

Ni fagforum er fylt med deltakere fra våre hovedmedlemmer. Se hvem som sitter i de ulike fagforumene her.

Av: Stine Thorp | Publisert: 20. februar 2024

Fra 2024 innførte Avfall Norge ny fagstruktur. Det innebar opprettelsen av ni nye fagforum, som skulle bestå av representanter fra våre hovedmedlemmer.

I januar kunne alle medlemmer nominere kandidater, deretter har fagavdelingen i Avfall Norge i samarbeid med adm. dir. Runar Bålsrud vurdert kandidatene, og valgt ut deltakerne til de ulike fagforumene.

- Vi fikk mange nominasjoner, det er tydelig at det finnes mange kompetente og engasjerte folk blant medlemmene som gjerne vil bidra til utvikling i bransjen. De ulike fagforumene har fått en fin spredning på både geografi, alder, kjønn og kompetanse, og både offentlige og private aktører er representert i alle fagforumene, sier Bålsrud.

Fagforumene skal ha sin første samling i begynnelsen av mars. Les mer om fagforumene og hvordan de skal fungere her.

Fagforum: Innsamling og sortering


Fagforum: Sirkulære råvarer


Fagforum: Sirkulær bioøkonomi


Fagforum: Avfallsforbrenning


Fagforum: Deponi og masser


Fagforum: Rapportering og omstilling


Fagforum: Digitalisering


Fagforum: Rammebetingelser


Fagforum: Produsentansvar

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Avfall Norge
Telefon:  48234334