Stor oppmeksomhet rundt Sirkulær 21-konferansen

Tirsdag 11. august var bransjen, samarbeidsaktører og politikere invitert til Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Konferansen var med på å sette agendaen for hvilke forventninger og muligheter som ligger i ved å legge om til en sirkulær økonomi.

Av: Avfall Norge | Publisert: 14. august 2020

Konferansen skulle presentere mulighetene for verdiskaping og nye arbeidsplasser ved overgang til en sirkulær økonomi. Konferansen inngår også i Avfall Norges arbeid med et eget “stortingsprogram” med konkrete tiltak som bransjen ønsker gjennomført i neste stortingsperiode.

Konferansen hadde over 100 deltagere, 30 gjester i salen og rundt 80 deltagere digitalt via Zoom, og var et alternativ til årets avlyste Arendalsuke.

Et stykke på vei for å lukke sirkelen

Som en del av det faglige programmet kunne SINTEF, Circular Norway og Deloitte presentere store potensialer ved å innrette Norge i en sirkulær økonomi.

Endelige rapporter skal presenteres i løpet av høsten, men Circular Norway kunne fortelle at “The Circular gap” på internasjonalt nivå er dessverre større enn vi ønsker. Den globale verdensøkonomien er bare 8,6% sirkulær. De jobber nå med å kartlegge hvor sirkulær den norske økonomien er og vil fremme disse i løpet av august.

Store muligheter og mange barrierer

Deloitte kunne påpeke at landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri, prosessindustrien, bygg, anlegg og eiendom samt varehandel er av særlig stor betydning for norsk sirkulær økonomi. Dette er basert på en helhetsvurdering av potensial for økt sirkularitet, gitt norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag. Deloitte forteller at disse fire næringene dekker 22 % av Norges BNP, men genererer nærmere 50% av avfallsstrømmene i Norge.

I tillegg peker Deloitte ut 3 næringer ut som viktig for å utløse sirkularitet i andre næringer, hvorav vår bransje er en av disse tre.

Deloitte la også frem deler av barrierestudiet de har jobbet med, og her var det mye gjenkjennbart for bransjen.

Innenfor regulatoriske og politiske barrierer ble bla. følgende punkter trukket frem:

  • Mangel på forutsigbarhet og langsiktig politikk og rammebetingelser for sirkulær økonomi i Norge
  • Manglende politiske målsettinger og koordinering i offentlig forvaltning
  • Dagens regelverk er utformet for å regulere aktiviteter i en lineær økonomi
  • Skatte- og avgiftssystemet bidrar ikke tilstrekkelig til å fremme en sirkulær økonomi
  • Mangel på krav som kan fremme innovasjon og større bruk av sirkulære produkter eller tjenester i offentlige anbud
  • Manglende eller ikke tilstrekkelige ambisiøse, nasjonale og bransjespesifikke krav til materialgjenvinning

Stor iver etter mer sirkulær økonomi

Konferansen ble avsluttet med en politikerdebatt med stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, SV, MDG og FrP. Politikere var ivrige etter å markere seg og administrerende direktør, Cecilie Lind var svært fornøyd med engasjementet.

- At vi kan ha en hel times debatt om sirkulær økonomi der alle partiene hadde tydelige standpunkter markerer et vannskille. Vi er forbi “om og hvis” og over på “når og hvordan” og det er et helt annet utgangspunkt både for bransjen og for politikerne, sier Cecilie Lind.

Debatten ble ledet av Elisabeth Skarsbø Moen, seniorrådgiver i Zynk, som bemerket også at interessen for sirkulær økonomi har vokst, sammenlignet med hvordan man opplever interessen for ett års tid siden. Skarsbø Moen var også opptatt av skillelinjer i miljøpolitikken og disse kom tydelige frem i debatten, spesielt på virkemiddelbruken.

Gikk du glipp av konferansen og vil se innslagene?

Vi har samlet alle innleggene og politikerdebatten på vår YouTube-kanal.

Se alle innleggene på vår YouTube-kanal her.

Fakta om prosjekter Sirkulær21

Avfall Norge skal utarbeide et “stortingsprogram for avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi” som skal presenteres til høsten.

Programmet skal utformes slik at de ulike partiene kan “plukke” de enkeltforslagene som passer inn i deres politikk rett inn i sine egne partiprogram.

Programmet utarbeides av en prosjektgruppe som fastsettes i samråd med en styringsgruppe. Det har vært gjennomført flere åpne workshops for Avfall Norge sine medlemmer der de har kommet med innspill til programmet.

Relaterte artikler

Se flere nyheter