Velkommen til Carrot

Carrot er et teknologiselskap og en digital plattform som samler inn og anvender data om hvor mye avfall av ulike typer som kommer fra hvem. Målet er å lukke det sirkulære gapet gjennom å belønne bærekraftig atferd og riktig sortering. Avfall Norge ønsker selskapet velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 14. desember 2022

Teknologiselskapet Carrot, tidligere kjent som WasteIQ, har utviklet en programvare som sikrer at flere materialer kan bli materialgjenvunnet gjennom å belønne god sortering på bakgrunn av data om hvem som kaster hva.

- Mangelen på data er en av hovedgrunnene til at det globale avfallsproblemet ennå ikke har blitt løst, sier Tore Totland, CEO i Carrot.

- Teknologien vår ble utviklet med mål om å løse dette, og vi ser at dataen vår får folk til å tenke annerledes på avfall. Vi har begynt å kalle det for Carrot-effekten, fordi det skaper en bevissthet og et engasjement som tidligere har manglet. Plutselig opplever folk at det finnes en motivasjon, en gulrot, til å ta mer bærekraftige valg også innenfor avfall.

Skal belønne riktig sortering

Ved hjelp av bedre data kan avfallsselskapet eller eiendomsaktøren optimalisere sine operasjoner og arbeide mer målrettet for å hjelpe brukere til å forbedre avfallssorteringen.

- Carrots teknologi kobler sammen alle former for digital datainfrastruktur, og i Carrot-appen kan de ulike sorterte avfallstypene registreres, enten automatisk eller av brukeren selv, forteller Totland.

Teknologien legger til rette for differensiert avfallsgebyr og at riktig atferd belønnes. I Bergen har det gitt 9 prosents reduksjon i innsamlet restavfall, og Vestkanten Storsenter økte sorteringsgraden fra 54 prosent til 72 prosent etter implementering av Carrots løsninger.

- For å oppnå sirkulærøkonomi må både husholdninger og selskaper kunne ansvarliggjøres for avfallet de genererer, sånn at de kan være motivert til å gjøre noe med det. Alt dette starter med data, og når vi kan belønne avfallsreduksjon og bedre sortering øker det både ombruk og materialgjenvinning.

Om Carrot

Etablert i Bergen i 2017

Carrot var grunnlagt som et joint venture mellom New & Company og BIR.

I 2021 kjøpte Norselab seg inn i selkapet.

Carrot er tidligere kjent som WasteIQ.

Kontaktperson: Tore Totland, CEO
tore@carrot.tech

Mer informasjon: carrot.tech

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter