Arskonferansen 2024 banner mobile

Velkommen til Carrot

Carrot er et teknologiselskap og en digital plattform som samler inn og anvender data om hvor mye avfall av ulike typer som kommer fra hvem. Målet er å lukke det sirkulære gapet gjennom å belønne bærekraftig atferd og riktig sortering. Avfall Norge ønsker selskapet velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 14. desember 2022

Teknologiselskapet Carrot, tidligere kjent som WasteIQ, har utviklet en programvare som sikrer at flere materialer kan bli materialgjenvunnet gjennom å belønne god sortering på bakgrunn av data om hvem som kaster hva.

- Mangelen på data er en av hovedgrunnene til at det globale avfallsproblemet ennå ikke har blitt løst, sier Tore Totland, CEO i Carrot.

- Teknologien vår ble utviklet med mål om å løse dette, og vi ser at dataen vår får folk til å tenke annerledes på avfall. Vi har begynt å kalle det for Carrot-effekten, fordi det skaper en bevissthet og et engasjement som tidligere har manglet. Plutselig opplever folk at det finnes en motivasjon, en gulrot, til å ta mer bærekraftige valg også innenfor avfall.

Skal belønne riktig sortering

Ved hjelp av bedre data kan avfallsselskapet eller eiendomsaktøren optimalisere sine operasjoner og arbeide mer målrettet for å hjelpe brukere til å forbedre avfallssorteringen.

- Carrots teknologi kobler sammen alle former for digital datainfrastruktur, og i Carrot-appen kan de ulike sorterte avfallstypene registreres, enten automatisk eller av brukeren selv, forteller Totland.

Teknologien legger til rette for differensiert avfallsgebyr og at riktig atferd belønnes. I Bergen har det gitt 9 prosents reduksjon i innsamlet restavfall, og Vestkanten Storsenter økte sorteringsgraden fra 54 prosent til 72 prosent etter implementering av Carrots løsninger.

- For å oppnå sirkulærøkonomi må både husholdninger og selskaper kunne ansvarliggjøres for avfallet de genererer, sånn at de kan være motivert til å gjøre noe med det. Alt dette starter med data, og når vi kan belønne avfallsreduksjon og bedre sortering øker det både ombruk og materialgjenvinning.

Om Carrot

Etablert i Bergen i 2017

Carrot var grunnlagt som et joint venture mellom New & Company og BIR.

I 2021 kjøpte Norselab seg inn i selkapet.

Carrot er tidligere kjent som WasteIQ.

Kontaktperson: Tore Totland, CEO
tore@carrot.tech

Mer informasjon: carrot.tech

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter