Velkommen til VEAS

Avfall Norge ønsker VEAS velkommen som nytt medlem

Av: Avfall Norge | Publisert: 6. desember 2019

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) er Norges største renseanlegg og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 750.000 personer, blir transportert via VEAS-tunnelen til renseanlegget på Bjerkås i Asker. VEAS renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Bedriften har 95 ansatte.

– Avfall Norge tar en tydelig og aktiv rolle innenfor sirkulærøkonomi. Som medlem i Avfall Norge kan vi være med å påvirke og være en del av nettverket av offentlige og private aktører innenfor sirkulærøkonomien og avfallsbransjen, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i VEAS.

VEAS har en bevisst strategi og holdning til sirkulærøkonomi, miljø og samfunnsansvar. VEAS overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte, og VEAS har ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden. Samfunnsnytteaspektet gir føringer om å skape verdier av de ressursene som finnes i avløpsvannet og tilby produkter som samfunnet trenger. Flytende, svanemerket biogass til transportsektoren er ett av sluttproduktene som VEAS vil levere fra våren 2020. Flere produkter vil komme til de neste årene – for eksempel biogjødsel og ren CO2.

-Vi er veldig fornøyd med å få VEAS inn som nye medlemmer av Avfall Norge. Det finnes en rekke synergier mellom avfall, avløpsrensing og slambehandling som gjennom tverrfaglig samarbeid gir store ressurser i den sirkulære økonomi, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter