Arskonferansen 2024 banner mobile

Disse nye utsorteringskravene gjelder fra 2023

VIDEO: Se gjennomgangen av endringene i lovverket og hva de innebærer for bransjen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 4. august 2022

I denne videoen forklarer Avfall Norges tidligere adm. dir. Cecilie Lind hva de nye utsorteringskravene innebærer, helt konkret.


Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023

Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene. I 2035 må alle kommuner ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall.

Se forskriften her

Endrer også emballasjeregler

Det er også vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket som vil tre i kraft straks. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

Relaterte artikler

Se flere nyheter