Asker kommune vant innovasjonsprisen 2021

Asker kommune vant årets innovasjonspris for sitt ombruksprosjekt for møbler og inventar i kommunen. Så langt har kommunen spart 16 millioner kroner, 90 tonn avfall og 234 tonn CO2e.

Av: Avfall Norge | Publisert: 11. juni 2021

Da de tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg sammen, skulle mange medarbeidere flytte på seg. En nærliggende løsning ville være å kaste de gamle kontormøblene og kjøpe nye.

Men noen visste at det lå et stort potensial i de gamle møblene. Asker kommune fikk tidenes mulighet til å vise hva ombruk er. Ved å ikke kjøpe nytt, sparte de miljøet for forbruk, styrket det sosiale ved å sysselsette folk som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og sparte penger. Ombruksprosjektet ble en pilot fordelt på 25 ulike lokasjoner. Så langt har kommunen spart 16 millioner kroner, 90 tonn avfall og 234 tonn CO2e.


Prisen tildelt under Årskonferansen

Under Årskonferansen 9. juni fikk Asker kommune tildelt innovasjonsprisen for sitt prosjekt.

Innovasjonsprisen deles ut til etablerte virksomheter som har bidratt til å ta bransjen ett steg videre mot en sirkulær økonomi.

Asker kommune har fått til det mange snakker om, å sette ombruk i system. I tillegg til å ha et prosjekt helt øverst i avfallspyramiden, så er ombruk av nettopp kontormøbler og inventar i offentlig sektor et område som blir vektlagt av Miljødirektoratet i deres rapport om hvilke tiltak som må til for å få økt ombruk og materialgjenvinning i fremtiden

Årets innovasjonspris går til et omfattende og helhetlig prosjekt. Prosjektet er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis. Det har også blitt lagt store ressurser i å formidle prosjektets potensiale og resultat til andre interessenter, noe som kan være med på å legge grunnlaget for flere lignende løsninger rundt omkring i landet.

Vi gratulerer Asker kommune med Innovasjonsprisen 2021!


Se hele prisutdelingen her:

Juryen


Juryen bestod av:

  • Cecilie Lind, Adm.dir, Avfall Norge
  • Guro Kjørsvik Husby, Kommunikasjonsdirektør, NORSIRK
  • Bjørn Arve Ofstad, Konstituert konsernsjef, Norsk Gjenvinning
  • Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS

De nominerte:

Bjorstaddalen Næring AS, for deres nye robotsorteringsanlegg

Asker kommune for sitt ombruksprosjekt for møbler og inventar i kommunen

Containerservice Ottersøy AS. for prosjektet PlastiSirk


Relaterte artikler

Se flere nyheter