Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2022

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element i en diskusjon om virkemidler for utsortering av ulike avfallstyper nasjonalt. Denne rapporten viser beregnete kostnader fra kommuner og kommunale avfallsselskaper, som har deltatt i Avfall Norges renvosjonsbenchmarking 2022

Av: Håkon Bratland | Publisert: 10. mars 2023 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

Formålet med denne rapporten er å utnytte Avfall Norges benchmarkingsanalyser på renovasjon til å anslå kostnaden ved å håndtere plastemballasje, papir/papp/kartong, glass/metallemballasje, våtorganisk avfall (mat) og farlig avfall som separate fraksjoner og ikke som en del av restavfallet.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502