Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekter innen tekstil og bærekraft

Det er mange prosjekter i gang i Norge for å utvikle tekstilnæringen i en grønnere og mer bærekraftig retning.

Avfall Norges tekstilprosjekt Tekstil 2025 har derfor laget denne rapporten med kartlegging over de mest relevante norske initiativ og prosjekter innen tekstiler, med fokus på ressursutnyttelse, innsamling, ombruk, reparasjon, gjenvinning av avhendede tekstiler (avfall), herunder utvikling av en mer bærekraftig norsk tekstilindustri med nye og bærekraftige forretningsmodeller, økodesign og sirkulær økonomi. 24 prosjekter innen tekstiler og bærekraft i Norge er med i denne rapporten, fordelt på 8 kategorier.

Vårt mål har vært å vise et godt utsnitt av hva som skjer i Norge samt gi en oversikt over aktørene bak initiativene. I tillegg ønsker vi at rapporten kan fungere som inspirasjon for videre arbeid og nye prosjekter.

Av: Jens Måge | Publisert: 26. januar 2022 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Avfall Norge

Lenke til rapporten

Rapporten kan leses her.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262