Unge i gjenvinningsbransjen

Nettverket Unge i Gjenvinningsbransjen tilbyr en inkluderende, sosial og faglig arena som tilrettelegger for nettverksbygging for unge i bransjen i alderen 18-36 år.


UiG - Nettverket for Unge i Gjenvinningsbransjen ble opprettet i 2020 og har som formål å samle de unge i et felles fora for erfaringsdeling, kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Dette skal nettverket oppnå via fysiske og digitale arrangementer med ulik formell og uformell form.

Nettverket er organisert under Avfall Norge, men er åpent for alle som jobber i gjenvinningsbransjen i alderen 18 til 36 år. Det er i første omgang gratis å være med i nettverket inntil videre.

Hovedmålene for 2021

Lage arrangementer som skal jobbe for:

  • Faglig utvikling
  • Nettverksbygging
  • Sosialt

Du finner oss på Facebook

Kontakt UiG på e-post: uig@avfallnorge.no

Nedenfor er en oversikt over kommende arrangementer og sosiale samlinger for 2021 (oppdateres fortløpende).

Styret til Unge i gjenvinningsbransjen:

Nettverket opererer som et selvstendig nettverk med et styre bestående av 6 personer. Styret består av:

Årshjul 2021

Arrangement Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kick-off 23. feb
Webinar 23. Mars 14. Sept kl 13-15
Årskonferansen - digital stand 9. juni
Årsmøte UiG 12. Okt kl 14-15
Åpent hus Avfall Norge Ikke bestemt
Julebord Ikke bestemt
Afterwork 12. Mars 15. April 19. Mai 13. Sept kl 18-20 13. Okt kl 18-20 15. Nov kl 18.20

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267