Unge i gjenvinningsbransjen

Nettverket Unge i Gjenvinningsbransjen tilbyr en inkluderende, sosial og faglig arena som tilrettelegger for nettverksbygging for unge i bransjen i alderen 18-36 år.

UIG


UiG - Nettverket for Unge i Gjenvinningsbransjen ble opprettet i 2020 og har som formål å samle de unge i et felles fora for erfaringsdeling, kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Dette skal nettverket oppnå via fysiske og digitale arrangementer med ulik formell og uformell form.

Nettverket er organisert under Avfall Norge, men er åpent for alle som jobber i gjenvinningsbransjen i alderen 18 til 36 år. Det er i første omgang gratis å være med i nettverket inntil videre.

Hovedmålene for 2023

Lage arrangementer som skal jobbe for:

  • Faglig utvikling
  • Nettverksbygging
  • Sosialt

Du finner oss på Facebook

Kontakt UiG på e-post: uig@avfallnorge.no

Nedenfor er en oversikt over kommende arrangementer og sosiale samlinger for 2023 (oppdateres fortløpende).

Styret til Unge i gjenvinningsbransjen:

Nettverket opererer som et selvstendig nettverk med et styre bestående av 6 personer.

UiG styret 2022-2023

Årshjul 2023

Arrangement Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Mentorkveld 19. jan 16. feb 16. mars
Afterwork (fysisk) Oslo 7. feb 28. mars 3. mai 8. juni
Afterwork (digital)
Årskonferansen 5.-7. sept
Bedriftsbesøk Ikke bestemt dato

Kontakt oss

Marte Vestvik

REdu-intern
Ansvar: Avfallsforsk, REdu
Telefon:  90111250

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267