Unge i gjenvinningsbransjen

Nettverket Unge i Gjenvinningsbransjen tilbyr en inkluderende, sosial og faglig arena som tilrettelegger for nettverksbygging for unge i bransjen i alderen 18-36 år.

UIG


UiG - Nettverket for Unge i Gjenvinningsbransjen ble opprettet i 2020 og har som formål å samle de unge i et felles fora for erfaringsdeling, kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Dette skal nettverket oppnå via fysiske og digitale arrangementer med ulik formell og uformell form.

Nettverket er organisert under Avfall Norge, men er åpent for alle som jobber i gjenvinningsbransjen i alderen 18 til 36 år. Det er i første omgang gratis å være med i nettverket inntil videre.

Du finner oss på Facebook

Kontakt UiG på e-post: uig@avfallnorge.no

Nedenfor er en oversikt over kommende arrangementer og sosiale samlinger for 2023 (oppdateres fortløpende).

Styret til Unge i gjenvinningsbransjen:

Nettverket opererer som et selvstendig nettverk med et eget styre.

UIG-styret 2023-2024

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267