Arskonferansen 2024 banner mobile

Tidligere prosjekter

Tekstil 2025

Tekstil 2025 tar for seg fremtidens verdikjeder for tekstil. Fra og med 2025 stilles det krav om separat innsamling av tekstiler.

Les mer om prosjektet her

Nullvisjon forsøpling

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Avfall Norge utarbeidet en veileder mot forsøpling fra avfallsanlegg. I tillegg introduserte prosjektet den årlige ryddekampanjen #klartvirydder, som løftes frem hver vår og høst.

Se veilederen her

Bio 2025

Bio2025 er samler ulike delprosjekter knyttet til utnyttelse av biologiske avfallsressurser. Følgende delprosjekter har inngått til nå:

  • Kartlegging av eksport av biologiske avfallsressurser
  • Veileder for offentlig innkjøp av tjenester knyttet til innsamling, transport og behandling av bioavfall
  • Barrierer for en sirkulær bioøkonomi
  • "Fra 1 til 10 på 10 år" om økt produksjon og bruk av biogass
  • Deltagelse i et felles bransjeprosjekt om ulike poser til innsamling av matavfall
  • "Fra fossil til forbilde"

Nasjonal merkeordning for kildesortering

I samarbeid med LOOP og andre aktører både i og uten for bransjen er det etablert en nasjonal merkeordning for kildesortering. Ordning skal bidra til lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig. Både Danmark og Sverige bruker nå en lignende merkeordning, med små nasjonale tilpasninger.

Les mer om den nasjonale merkeordningen her