Arskonferansen 2024 banner mobile

Muligheter for bærekraftig gjenvinning av betong

I desember er bygg og anlegg på agendaen i avfallsforsk sine fredagswebinar. Første fredag er i samarbeid med Betongklyngen N3C og vi får høre om muligheter for bærekraftig gjenvinning av betong og en presentasjon av Betongklyngen N3C og prosjektet CIRCULUS.

Beskrivelse
Program


Betongklyngen N3C er en sammensetting av bedrifter fra tilnærmet hele verdikjeden innenfor betong, fra sementproduksjon til betongentreprenører og rehabilitering. Klyngen har en ambisjon om å bli et verdensledende innovasjons og kompetansemiljø for bygg og betongarbeid i kaldt klima og har fire fokusområder; Helårsbygging, gjenvinning, rehabilitering og kompetanse. Det ligger derfor til rette for alle muligheter til å dyrke fram gode idèer og innovasjoner i dette samspillet, og gjennom klyngen har vi dyrket frem flere spennende FoU prosjekter. Vi vil gjerne fortelle mer om, bl.a.:

  • Om Klyngen, hvem er vi og hva er våre mål
  • Om klyngeprogrammet vi er finansiert gjennom, Norwegian Innovation Cluster
  • Om noen av våre utviklingsprosjekter
  • Hvordan kan vi samarbeide

CIRKULUS bærekraftig betonggjenvinning, som er et eget FoU prosjekt som er kommet ut av klyngens arbeid, og med noen av klyngens medlemmer som Industripartnere


11. desember arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse. Vi ser på hvordan vi kan nå kravet om 70 % gjenvinning i bygg.

18. desember arrangeres i samarbeid med Cityloop. Vi får en innføring i prosjektet i Bodø "Ny by- ny flyplass".

Alle webinarene er gratis.

Påmelding:


Fredag 4. desember

08.30–09.30

Det blir innlegg av Geir Frantzen, daglig leder av Betongklyngen N3C og Leif Gunnar Hanssen fra UIT på vegne av prosjektet CIRCULUS.