Arskonferansen 2024 banner mobile

Matsirkelen - Sirkulær bioøkonomi i EU

Hvordan vi utnytter våre biologiske ressurser best mulig? Fra jord til bord - og tilbake igjen. Hvordan kan vi sikre maksimal ressursutnyttelse og minimalt med avfall og utslipp i alle ledd? Denne uken retter vi blikket mot EU.

Beskrivelse
Program

Sammen med innovasjon Norge arrangereres webinar hvor vi retter søkelyset mot mulighetene i EU.

Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge, forteller om Green Deal og EU's strategi for sirkulærøkonomi. Videre gir Innovasjon Norges Greta Karina Juul og Marit Valseth oss en oversikt over relevante utlysninger i EU.

Det blir også to innlegg fra aktører som har lyktes med å vende blikket mot EU.

Helga Næs i Nofima forteller oss hvordan de jobber for å posisjonere seg mot EU og hvordan de gjør for å bygge opp konsortium og samarbeidsprosjekter. I tillegg får vi vite hvordan de som forskningsaktører kan ta med norsk næringsliv inn i ulike samarbeidsprosjekter.

N2-applied ved Helen Kvande Due gir oss et innblikk i hvordan de har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse til å stille opp i konkurransen om EU-midler, og hva andra kan lære av dette. I tillegg får vi vite mer om selskapet og hvilke EU-program de har fått tilskudd fra.

Vi ønsker å møte utfordringene i matsirkelen gjennom innovasjon og inviterer derfor, i samarbeid med Innovasjon Norge og No Waste!, til innovasjonsworkshop med mulighet for å vinne 100.000 kr. Dette webinaret er en del av en serie forberedende webinarer før innvovasjonsworkshopen 12. oktober.

Viktige datoer:

  • Webinar- mat og emballasje, 9. oktober
  • Innovasjonsworkshop på Lillestrøm 12. oktober
    Personer og team jobber videre med å utvikle sin idé sammen med problemeierne. Workshopenen ledes av Hanne Wetland fra Knowit. De tre beste ideene får mulighet for å pitche denne foran en jury, som vil kåre en vinner. Mer informasjon om agenda blir sendt ut til aktørene, men hold av hele dagen den 12. oktober til en fysisk samling.

Fredag 2. oktober

08.30–09.30

Program