ArtWraps har som mål å utvikle, produsere og selge gjenbrukbar emballasje for transport og lagring av kunst og andre verdigjenstander. Emballasjen skal lages av resirkulerte tekstiler og resirkulert plast.

Utfordring

Kunstnere og kunstbransjen har lang tradisjon for miljøengasjement og museer, gallerier og
auksjonshus har gjennomgående høyt bevissthetsnivå når det gjelder utslipp, klima og miljøprofil. Men på ett område svikter det ofte: når kunst og verdigjenstander skal transporteres eller lagres brukes det ofte store mengder engangsplast som bidrar til plastforsøpling. Dette vil ArtWraps gjøre noe med.

Når verdifulle kunstverk skal transporteres mellom museum, galleri og kunstere/malere er det viktig å ha god polstring for å ta vare på kunstverkene. I dag brukes det mye engangsplast, som inngår i en binær verdikjede.

Løsning

Artwraps sitt prosjekt er å utvikle en emballasje for kunstverk, som kan gjenbrukes for å unngå engangsplast. I tillegg ønsker de å kunne videreutviklet konseptet til andre bransjer som blant annet møbelprodusenter etterhvert.

Emballasjen deres består av en myk og en hard komponent. Den myke er skånsom mot materialene, mens den harde på utsiden beskytter mot støt.

For å få til en sirkulær forretningsmodell, samarbeider de med flere kunstmuseeumer og gallerier blandt annet Munchmuseet, Würth og SHOOT Galleri. I tillegg til IVAR, Fretex og Ogoori AS, som kan bidra med både kompetanse og resirkulert råstoff.

For å gjøre prosjektet mulig, må de lykkes med:

  • Utvikle en løsning som samsvarer med målgruppens behov
  • Finne en forretningsmodell er gjennomførbar, sirkulær og økonomisk bærekraftig