E-lighthouse har bidratt til å oppnå ambisiøse regionale energi- og klimamål for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp. Blant prosjektetaktiviteter var en undersøkelse av energiproduksjon fra avfallsressurser.

E-lighthouse prosjektet besto av et bredt sammensatt konsortium innen Northern Periphery and Arctic regionen. Målet var å oppnå ambisiøse regionale energi- og klimamål for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, samt å øke andel fornybare energi. Dette ble gjort gjennom å øke innsats på energieffektivisering i offentlig og privat bygg, både i eksisterende og i nybygg, gjøre økt bruk av avfall til energi og å utnytte avfall til ressurs i ny produksjon.

Prosjektet hadde deltakere fra Norge, Grønland, Finland, Sverige, Irland og Skottland.