Vartdal Plast sitt prosjekt går ut på å etablere en full verdikjede for gjenvinning av EPS. Deres mål er å kunne etablere et regranuleringsanlegg for EPS i Norge.

EPS

EPS blir kalt isopor på folkemunne, og brukes til blandt annet fiskekasser, elektronikk og byggisolasjon. Det består av 98% luft og 2% plast. I Norge bruker vi ca 65 000 tonn EPS hvert år, men kun 5000 tonn blir gjenvunnet.

Veien til en bærekraftig forretningsmodell

I oktober 2020 åpnet Vartdal plast et anlegg for komprimering av EPS i Ørsta kommune. Slik at man kan gjenvinne EPSen istedenfor at den ender i naturen eller på forbrenningsanlegg. Vartdal plast jobber med å øke innsamlingen av EPS fra bedrifter og miljøstasjoner, slik at volumet blir stort nok til å starte opp et regranuleringsanlegg i Norge, fremfor å sende det til utlandet. Gjenvunnet EPS kan brukes til nytt EPS-råstoff, og da erstatte jomfruelig plastmateriale, og er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien. Vartdal plast har som mål at produktene som produseres skal være laget av 100% resirkulert plast.

Transportkostnadene har vært en barriere for innsamling av EPS, fordi materialet er lett, stort volum og ikke har jevn materialstrøm. Prosjektet vil derfor se på ulike logistikk løsninger, for at transporten blir så bærekraftig og lønnsom så mulig.

Prosjektet er delt i tre og vil innebære:
1. Nye forretningsmodeller for innsamling av EPS fra byggenæringen
2. Materialstrømsanalyse for EPS i Norge
3. Etablere innsamling og komprimering av EPS på Østlandet

Samarbeid

For å lykkes med prosjektet samarbeider Vartdal plast med flere ulike aktører som miljøstiftelsen Zero, Grønt Punkt, EA Smith Byggeren og ROAF. Det er gjort en stor innsats fra de ulike avfallsmottakene i dette prosjektet, som utsorterer EPS. De er også i dialog med flere byggevarekjeder og produsenter av XPS.