Quantafuel er et internasjonalt ledende norsk plastgjenvinningsselskap som bygger og opererer plastresirkuleringsanlegg i norden. I prosjektet deres skal de videreutvikle, forbedre og vertifisere analysemetoder for kjemisk resirkulering av blandet plast. Plast som ikke blir resirkulert med dagens metode.

Blandet plast

Denne type plast er ofte heterogent, og inneholder ulike typer polymerer. I tillegg kan bandet plast inneholde metall, smuss og støv.

Ny løsning

Mekanisk gjenvinning har utfordringer med å gjenvinne blandet plast, mens for kjemisk gjenvinning er blandet plast et godt egnet råvare. Den uegnede plasten fra mekanisk gjenvinning går i dag til energigjenvinning.

EU har satt mål om 55% materialgjenvinning av plastemballasje innen 2030, å øke materialgjenvinningen av blandet plast vil bidra til å nå målet. Quantafuels jobber derfor med med å øke materialgjenvinningen av blandet plast. Prosjektet deres går ut på å videreutvikle, forbedre og verifisere analysemetodene for kjemisk resirkulering. De ønsker å se muligheten for bruk av pyrolyse i kjemisk gjenvinning.

Del prosjekt

1. Utvikle anvendbare analysemetoder og prøvetakningsstrategier
2. Utvikle analysestrategi for forbedring ved sirkuleringsanlegg
3. Optimalisering av kjemisk resirkulering av karaktisering av råvarer til innmating

Analysene vil kunne bidra til å redusere miljøbelastningen fra resirkulering av plast og øke energieffektiviteten. I tillegg å øke materialgjenvinngen, og dermed bidra med mer sekundær råstoff med relativt høy kvalitet.