3D-printing blir mer og mer populært, og brukes av både store og små aktører. Utoplast ønsker å finne en løsninger for å materialgjenvinne plasttyper PLA, som brukes til 3D-printing.

Lokalt

Flere og flere tar i bruk 3D-printing, og i dag blir ikke plastavfallet fra denne aktiviteten resirkulert. Utoplast ønsker å opprette et lokalt materialgjenvinningstilbud i Trondheim, for å kunne gjenvinne plasttypen PLA. PLA er den mest miljøvennlige 3D-printingen som er på markedet for øyeblikket. Utoplast vil også se på mulighetene for å resirkulerer andre typer plast fra 3D-pritning, som ABS, PET og HIPS.

Samarbeid

Utoplast sitt prosjekt "Innsamling, håntering og materialgjenvinning av plastavfall fra 3D-printing i Trondheim" er en del av et større prosjekt, kaldt Sirkellaget med Framtiden i våre hender som prosjektleder. Sirkellaget skal tilrettelegge for å utvikle nye sirkulære foretningsmodeller for ulike materialer. Utoplast sitt prosjekt samarbeider med studenter fra NTNU, som jobber med "fremtidenes produkter og tjenester" som skal være med utvikle prosjektet. I tillegg samarbeider de med Trondheim renholdsverk (TRV), som har kompetanse innen innsamling og logistikk av plastavfallet.

Utoplast håper prosjektet vil bidra til større engasjement blant studentene på resirkulerte produkter, i tillegg til å finne nye sirkulære løsninger.

Andre samarbeidspartnere til prosjektet:

  • Alva Industries
  • Faktry
  • Inventas
  • Assitech
  • BluEyes
  • Hackheim
  • Vitensenteret
  • Bibliotekene
  • MakeNTNU