PlastiSirk står for «plast i sirkulasjon», dette beskriver prosjektets hovedmål. Gjennom Avfallsforsk vil Containerservice Ottersøy testbearbeide to typer næringsavfall av plast som preprossesering før resirkulering hos Norwegian Plastic Recycling. Målet er å redusere andel resirkulerbar plast til deponi, ved etablering av bearbeidingsløp for deponifraksjoner.

I mer enn 10 år har Containerservice Ottersøy hatt spesielt fokus på plastfraksjoner fra havbruksnæringen, og tilbyr servicetjenester til både oppdrettsaktører og avfallsanlegg for bearbeiding, effektiv transport og distribusjon av disse plastfraksjonene. Siden 2017 har bedriften vært samlokalisert med søsterbedriften Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC), som resirkulerer disse plastfraksjonene.

Det er en ubehagelig sannhet at mye resirkulerbart plastavfall fremdeles havner i Norske deponier, grunnet lange transportdistanser, kompleks oppbygging og manglende produsentansvarsordninger for plastprodukter utenfor emballasjesegmentet. Målsettingen om økt grad av resirkulering av hardplast fra næringsavfall, enten gjennom NOPREC eller andre resirkuleringsaktører ligger i forkant av kommende føringer og strategier fra EU og Norge om resirkuleringsgrad for avfall som ikke er emballasje.

Containerservice Ottersøy vil i dette prosjektet gjennomføre test-bearbeidingsløp, som bakgrunn for utvikling av serviceløsninger for avfallstyper som pr.d.d. regnes som deponiavfall. For å dokumentere kvaliteten i resirkulert næringsavfall er sporing og riktig preprosessering kritiske faktorer. I prosjektet vil derfor informasjon om opprinnelse, innsamlingspunkt, logistikk- og bearbeidingsledd og nedstrømspotensiale samles som kvalitetsdokumentasjon for det prosesserte materialet.

Prosjektaktivitetene i Avfallsforsk inngår i det større prosjektet PlastiSirk, som ledes av Norwegian Plastic Recycling i samarbeid med Containerservice Ottersøy og andre prosjektpartnere. Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, Trøndelag Fylkeskommune og Norges Forskningsråd.