Hovedoppgaven til SUREAQUA er å fremme nyskapende og bærekraftig bruk og produksjon av fornybare ressurser, med hovedfokus på råstoff fra vann og hav

SUREAQUA er et nordisk senter for fremragende forskning ledet av Norwegian Research Centre, (NORCE) i Stavanger. Senteret er finansiert av NordForsk, en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Hovedoppgaven til SUREAQUA er å fremme nyskapende og bærekraftig bruk og produksjon av fornybare ressurser, med hovedfokus på råstoff fra vann og hav. Gjennom en tverrfaglig tilnærming jobber forskere sammen med industri og andre sentrale aktører for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag for overgangen til Bioøkonomi i de nordiske landene. Kompetanseutvikling, studentaktiviteter og teknologiutvikling er viktige bærebjelker i senteret.