Lukk søk

Waste2Use

Waste2Use er et forprosjekt målrettet mot bruk av matavfall, rikt på organisk karbon, fosfat og nitrogen, som en næringskilde for mikroalgeproduksjon.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Vestland (RFFV, #286614) og er et samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre, CO2BIO – operatøren av det Nasjonale Algepiloten på Mongstad og avfallsselskapet BIR.

I Norge kastes ca. 350 000 ton matavfall årlig (65 kg per husholdning). Ambisjonen er å halvere avfallsmengden med 50% innen 2030. Oppgradering av organisk matavfall til høy-verdige produkter er en interessant strategi for å nå målet. Mikroorganismer, slik som mikroalger, kan konvertere matavfall fra restauranter og husholdninger til for eksempel fôrprodukter. Mikroalger er rike på lipider (særlig omega-3 fettsyrer) og proteiner, og har derfor et høyt næringsinnhold. De er også en naturlig kilde for pigmenter og polysakkarider, hvorav noen har interessante helseeffekter.

Selv om noen produkter fra mikroalger allerede har vist seg å være økonomisk bærekraftige, er produksjonskostnadene en økonomisk barriere for å realisere det fulle økonomiske potensialet til handelsvarer. En kostnadsreduksjon på opptil 50% er projisert dersom CO2 og næringsstoffer kan implementeres med lavere kostnader. Bruk av industrielle sidestrømmer er en attraktiv strategi for å kutte produskjonskostnadene. På den nasjonale algepiloten på Mongstad (NAM) utforskes utforskes det av partnerne i dag bruk av CO2 fra Teknologisenteret på Mongstad – verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier.

Waste2Use bidrar til å løse de globale samfunnsutfordringene gjennom bruk av avfall, tiltak mot klimaendringer og ved å støtte opp om utvikling av nye verdikjeder innen bioøkonomi.