Waste2Use er et forprosjekt målrettet mot bruk av matavfall, rikt på organisk karbon, fosfat og nitrogen, som en næringskilde for mikroalgeproduksjon.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Vestland (RFFV, #286614) og er et samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre, CO2BIO – operatøren av det Nasjonale Algepiloten på Mongstad og avfallsselskapet BIR.

I Norge kastes ca. 350 000 ton matavfall årlig (65 kg per husholdning). Ambisjonen er å halvere avfallsmengden med 50% innen 2030. Oppgradering av organisk matavfall til høy-verdige produkter er en interessant strategi for å nå målet. Mikroorganismer, slik som mikroalger, kan konvertere matavfall fra restauranter og husholdninger til for eksempel fôrprodukter. Mikroalger er rike på lipider (særlig omega-3 fettsyrer) og proteiner, og har derfor et høyt næringsinnhold. De er også en naturlig kilde for pigmenter og polysakkarider, hvorav noen har interessante helseeffekter.

Selv om noen produkter fra mikroalger allerede har vist seg å være økonomisk bærekraftige, er produksjonskostnadene en økonomisk barriere for å realisere det fulle økonomiske potensialet til handelsvarer. En kostnadsreduksjon på opptil 50% er projisert dersom CO2 og næringsstoffer kan implementeres med lavere kostnader. Bruk av industrielle sidestrømmer er en attraktiv strategi for å kutte produskjonskostnadene. På den nasjonale algepiloten på Mongstad (NAM) utforskes utforskes det av partnerne i dag bruk av CO2 fra Teknologisenteret på Mongstad – verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier.

Waste2Use bidrar til å løse de globale samfunnsutfordringene gjennom bruk av avfall, tiltak mot klimaendringer og ved å støtte opp om utvikling av nye verdikjeder innen bioøkonomi.