Wecycle skal undersøke muligheten for å materialgjenvinne plasten i maritime tau, til 3D-utskrift. 3D-utskrift er et voksende marked, hvor det trengs sirkulære løsninger.

Siste nytt

Den første filamentbatchen ble produsert og blir levert i uke 27. De er klare for testperioden.

Problematikk

Plastavfall i havet, og særlig maritime tauverk er et økende problem. I tillegg har maritime tauverk en høy varmebestandighet, og er derfor vanskelig å forbrenne. Ved å finne løsninger for å resirkulere maritime tauverk, vil det kunne være med å løse denne problematikken.

3D-printing er blitt mer og mer populært, og filamentmarkedet økende vekst. PLA er det mest brukte plasttypen i 3D-printing. I dag kan ikke PLA resirkuleres, har lav holdbarhet og lav vannmotstand.

Ved å bruke maritime tauverk i 3D-printing, kan man erstatte PLA og bidra til den sirkulære økonomien.

Kan maritimt tauverk resirkuleres?

Maritime tauverk består av PE- og PP-blanding og er homogent, og vil derfor holde bra på kvaliteten ved resirkulering. I tillegg har denne plasten mulighet til å fungere godt til 3D-printing på grunn av lave vannadsorpsjonen. Men i dagens normale avfallsstrømmer, vil ikke denne typen plast bli resirkulert, og man er avhengig av å utsortere plasten. NORPEC resirkulerer PE og PP plast, ved utsortering kan 3D-utskrift bli sirkulær. Wecycle vil lage 3D plasT med 100% resirkulert plast fra maritimt tauverk.

Wecycle har flere samarbeidspartnere for å gjennomføre prosjektet. Det er Bitraf, Norsk3dservice, Colofabb, Add:north, NORPEC og NMBU.


Prosjektets formål:

  • Teste og tilby et resirkulert alternativ til 3D printing
  • Utnytte det fulle potensialet av resirkulert tauverk
  • Stimulere samarbeidet mellom aktørene

I tillegg skal de gjennomføre en livsløpsanalyse for å sammenligne miljøpåvirkningen av flere produksjonsalternativer og avfalls håndteringer.