Arskonferansen 2024 banner mobile

120 millioner euro tilgjengelig for sirkulærøkonomi-prosjekt

Gjennom EUs Horizon Programme deles det ut store summer til prosjekter som bidrar til at EU når målet om å bli en mer sirkulær økonomi. Norske aktører kan også søke.

Av: Stine Thorp | Publisert: 11. desember 2023

EUs finansieringsprogram for FoU-prosjekt, Horizon Europe, har 120 millioner euro å dele ut til prosjekter som søker å utvikle og integrere sirkulære løsninger for viktige materialstrømmer og verdikjeder på regionalt nivå og sektornivå. Som medlem av EØS kan norske aktører søke. Søknadsfrist 22. februar 2024.

Eksempler på type prosjekt er:

  • Sirkulære løsninger for tekstilindustriens verdikjede, basert på utvidet produsentansvar
  • Innovative sirkulære løsninger for møbler
  • Sirkulære løsninger for tekstilindustriens verdikjede som innebærer innovativ sortering, resirkulering og design for resirkulering
  • Økt sirkularitet i verdikjeden for plast
  • Økt sirkularitet i verdikjeden for elektronikk
  • Nye sirkulære og desentraliserte løsninger for vann- og avløsphåndtering
  • Løsninger på hvordan regioner kan operere innenfor trygge økologiske regionale nitrogen- og fosforgrenser
  • Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne og resirkulere gjødselprodukt fra sekundære råmaterialer
  • Sirkulære løsninger for bærekraftig turisme

Mer informasjon her

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter