Ny og gratis utdanning for bransjen

BI, NG Group og Skanska står bak kursserien, som gir grunnleggende kunnskap om sirkulærøkonomi og sirkulære løsninger.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. november 2023

Kursserien "Avfall som ressurs - nøkkelen til sirkulærøkonomi" er ment for ansatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og dem som jobber inn mot avfalls- og gjenvinningsbransjen i ulike typer virksomheter.

De tre ulike kursene er digitale, inkluderer tre nettsamlinger for hvert kurs, og gir hver 7,5 studiepoeng.

- Dette er en veldig god mulighet til å øke de ansattes kompetanse på sirkulærøkonomi. Jeg oppfordrer daglige ledere i bransjen til å legge til rette for at ansatte kan ta kursene, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

- Å øke bevisstheten om hvilken rolle gjenvinningsbransjen har i utviklingen av et mer sirkulært samfunn er viktig. Det er bransjen selv som best kan se løsninger som gjør at vi får utnyttet ressursene som er i omløp bedre.

Kursene har et begrenset antall plasser, og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Les mer om de tre forskjellige delkursene her:

Relaterte artikler

Se flere nyheter