Avfall Norge i referansegruppen for ny matkastelov

Regjeringen har utnevnt et utvalg som skal se på tiltak for å redusere matsvinn, herunder en matkastelov.

Av: Stine Thorp | Publisert: 9. februar 2023

- At mat ikke blir spist, er et stort ressurs- og miljøproblem. Matsvinnet må reduseres kraftig, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide i regjeringens pressemelding.

I 2017 ble det inngått en bransjeavtale for reduksjon av matsvinn mellom regjeringen og matbransjen. Første evaluering i 2020 viste at matsvinnet i dagligvarebransjen bare var blitt redusert med 10 prosent.

Målet er imidlertid en reduksjon på 50 prosent innen 2030.

- Jeg har tro på at det er mulig å redusere matsvinnet med ytterligere 40 prosent innen 2030. Det har allerede skjedd en endring i dagligvarebransjen, som fra nyttår i år ikke lenger har lov til å kaste matavfall uten å avemballere den først. Det gir dagligvarebutikker enda større motivasjon til å redusere mengden mat som kastes, sier Jens Måge, som er vår representant i referansegruppen.

Matkastelov på trappene?

Matsvinnutvalget skaI vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til at målet nås, og se på hvordan en matkastelov skal inngå i en samlet virkemiddelbruk. Utvalget har fått i oppdrag å utarbeide forslag til en matkastelov, hvilke deler av verdikjeden som bør reguleres og hvordan loven best kan utformes for å bidra til redusert matsvinn. I tillegg skal de vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.

I utvalget sitter VIRKE, NHO Service og handel, Dagligvarehandelens miljøforum (DMF), Norges Bondelag, KS, Framtiden i våre hender, Sjømat Norge, Forbrukerrådet, Matsentralen Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NORSUS, NIBIO, SIFO og SINTEF Ocean.

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett, leder utvalget. Matvett har rollen som sekretariat.

Avfall Norge sitter i referansegruppen sammen med Naturvernforbundet, Norsk bonde- og småbrukarlag, Dagligvareleverandørenes forening, Norges Fiskarlag, NHO Reiseliv, Nofimas divisjon for sjømat og Green House AS.

Viktig for omstilling til en sirkulær økonomi

- Å redusere avfallsmengdene er det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslipp og ta bedre vare på natur og miljø. Derfor er dette også det fremste målet i avfallspolitikken. Skal vi lykkes i omstillingen til en bærekraftig og sirkulær økonomi, må vi alle sammen bidra her, både privat, i industrien, butikker og restauranter. Men det holder ikke med fagre intensjoner og løfter. En mastkastelov kan gi oss insitamentene vi behøver. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet, sier Måge.

Se matsvinnutvalgets mandat her

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter