- Gledelig å se et stort engasjement rundt plastavtalen

Nancy Strand og Oda Kristin Korneliussen presenterte Avfall Norges internasjonale arbeid under ISWAs internasjonale avfallskonferanse i Oman.

Av: Stine Thorp | Publisert: 6. november 2023

International Solid Waste Associations årlig konferanse samler den internasjonale avfalls- og gjenvinningsbransjen. Avfall Norge er medlem av ISWA, og seniorrådgiver Nancy Strand sitter i organisasjonens styre.

En viktig diskusjon under årets konferanse var hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til at verden når målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Andre temaer var blant annet metanutslipp, finansiering av avfallssektoren i fremvoksende økonomier, og verdikjeder for plastavfall.

- Det ble veldig tydelig at avfalls- og gjenvinningsbransjen globalt i stadig større grad ser på seg selv som en ressurs- og materialbransje. Samarbeid i verdisirklene, og betydningen av globalt samarbeid ble understreket gjentatte ganger. Det ble også viktigheten av å finne nye og innovative løsninger, sier Strand.

Ønsker en ambisiøs global plastavtale

Strand ledet en sesjon som omhandlet FNs plastavtale. Hun leder en arbeidsgruppe for ISWA som kommer med innspill til avtalen på vegne av ISWAs medlemmer.

Den globale plastavtalen er fortsatt under forhandling. Det forhandles om omfang, hvor ambisiøs den skal være, om den skal omfatte både oppstrøm og nedstrøm, og hvilken rolle industri, produksjon og avfallshåndtering skal spille. Noen land argumenterer for en ambisiøs avtale, mens andre land ønsker en avtale som først og fremst forsøker å redusere plastforsøpling i havet.

- Det var gledelig å se et så stort engasjement rundt plastavtalen. ISWA er opptatt å bygge bro mellom tiltak som reduserer mengden plast i omløp, og tiltak rettet mot bærekraftig innsamling og håndtering av avfall. Globalt er målet å få til en reell sirkulær økonomi for plast, og her har vi en mulighet for å få dette nedfelt i en global, juridisk bindende avtale, sier Strand.

Neste runde med forhandlinger om innholdet og utformingen av avtalen (INC-3) foregår i Nairobi, Kenya 13.-19. november. Avtalen skal være ferdig ved utgangen av 2024.

CLOCC presentert på konferansens hovedscene

Prosjektleder for CLOCC Oda Kristin Korneliussen presenterte hva CLOCC jobber med under sesjonen “Coalition for Action against Marine Litter”. Dette er en koalisjon av ulike prosjekter som har som formål å redusere marin plastforsøpling.

CLOCC jobber for å forbedre avfallssystemene i regioner i land der mye avfall på avveie havner i naturen og havet. Selv om formålet er å redusere plastforsøpling, jobber prosjektet helhetlig med å utvikle sirkulære planer og løsninger for alt avfall, spesielt organisk avfall. Effektiv behandling av alle fraksjoner er essensielt for å kunne øke materialgjenvinningsgraden av plast, redusere metanutslipp fra deponi og åpen dumping.

- Vi har sterk tro på at CLOCCs modell for å skape bærekraftige avfallssystem kan fungere i alle områder og land som har utfordringer med avfall på avveie. I dag er vi involvert i både Indonesia og India, og ser at modellen er fleksibel nok til å tilpasses ulike forhold, sier Oda Kristin Korneliussen.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter