Arskonferansen 2024 banner mobile

EU gjør studie om økodesignkrav

EU skal vurdere kommende økodesignkrav om kritiske råmaterialer og resirkulerte materialer. Miljødirektoratet oppfordrer norske aktører til å melde seg som interessenter.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. oktober 2023

Som en del av planen om å gjøre EU til en sirkulærøkonomi er nye regelverk for økodesign på trappene. I årene fremover vil det derfor komme konkrete krav til økodesign på en rekke produkttyper.

I august startet EU arbeidet med å utarbeide en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse for to slike regelverk, med krav rettet mot kritiske råvarer og resirkulerte materialer.

Den kravforberedende studien skal bidra til å identifisere relevante produktgrupper. Studien gjennomføres av VITO, Viegand Maagøe, VHK og Fraunhofer ISI.

- Dette er et viktig steg på veien mot en mer sirkulær økonomi i Europa. EU ønsker ikke å være avhengig av udemokratiske regimer for å få tilgang til nødvendige kritiske råvarer, og ønsker også at flere produkter skal produseres med resirkulerte materialer, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

- At det kommer økodesignkrav som spesifiserer bruk av resirkulerte råvarer vil skape helt nye muligheter for gjenvinningsbransjen. En hemsko for å utvikle sirkulære forretningsmodeller er nettopp at jomfruelige råvarer er både billigere og enklere å få tak i. Med økodesignkrav som spesifiserer bruk av resirkulerte materialer blir situasjonen en helt annen.

Norske interessenter kan melde seg på

EU etterlyser interessenter som ønsker å følge studien og komme med innspill. Miljødirektoratet oppfordrer norske aktører til å delta.

- Avfall Norge vil følge denne studien på vegne av våre medlemmer, men jeg vil også oppfordre medlemmer det er relevant for til å registrere seg som interessenter. Da får man mulighet til å delta på informasjonsmøter og kan komme med innspill direkte, sier Bålsrud.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter