Avfall Norge oppfordrer til økt bruk av virkemiddelapparatet

Virkemiddelapparatet forvalter betydelige budsjetter, og har fått tilført ytterligere midler gjennom kriseåret 2020. Avfall Norge mener bransjen bør utnytte muligheten som ligger i støtteordningene og inviterer til webinar 10. desember.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 7. desember 2020

Gjenvinningsbransjen er inne i en tid der nye krav til materialgjenvinning vil kreve nye innsamlingsordninger, bedre sortering og investeringer i nye anlegg. Avfall Norge jobber for at innretningene på ordninger i det statlige og regionale virkemiddelapparatet skal være bedre tilrettelagt for å støtte oppunder nødvendige investeringer i vår bransje.

Bedriftene må selv være aktive

Det er viktig at bransjen selv, og den enkelte bedrift, kjenner til hvilke muligheter som ligger i virkemiddelapparatet

- Vi vil bidra til å formidle hvilke muligheter som ligger i å få støtte fra blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Vi inviterer derfor til webinar der vi skal gi økt kunnskap om innretningene på ordningene, hvem som kan søke, når man søker og eventuelt krav til egenkapital, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

Avfall Norge inviterer til infowebinar

For å bygge ned barrierer for bruk av virkemiddelapparatet, arrangerer Avfall Norge et webinar 10. desember, der foredragsholdere fra Fylkesmannen i Viken, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova vil fortelle om sine ordninger.

De vil belyse hvem støtteordningene er ment for, hvordan og når man kan søke, og eventuelt hvem man kan kontakte for ytterligere informasjon.

Betydelige midler tilgjengelig

Virkemiddelapparatet forvalter betydelige budsjetter, og har fått tilført ytterligere midler gjennom kriseåret 2020. Regjeringen har som målsetting at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, og legger til våren frem sin varslede strategi for sirkulærøkonomi.

Gjenvinningsbransjen vil ha en betydelig rolle i en slik strategi, og det er derfor grunn til å tro at FoU-prosjekter i vår bransje vil være interessante prosjekter for virkemiddelapparatet.

Delta på webinaret

Det kan fort lønne seg å delta på vårt webinar den 10. desember klokken 08.30-09.30.

Meld deg på herKontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter