Bli ekspert på farlig avfall og miljøgifter

Fristen for å melde seg på deltidsstudiet som gir offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall nærmer seg.

Av: Stine Thorp | Publisert: 28. mars 2022

I fjor startet Fagskolen i Vestfold og Telemark og NFFA et ettårig nettbasert deltidsstudie som gir offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. 20. april er søknadsfrist for studieåret 2022/23.

Den høyere yrkesfaglige utdanningen "Håndtering av farlig avfall og miljøgifter" er den eneste i sitt slag her til lands.

Det er et nettbasert deltidsstudie, med fire fysiske samlinger i løpet av studieåret. Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.

Studiet retter seg mot ansatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og egner seg også for ansatte i avfallsproduserende industri. Det er lagt opp til at studentene er i full jobb under utdanningen.

Lærerne er personer med spisskompetanse innen følgende emner:

  • Det grønne skiftet
  • Miljø- og avfallsrett
  • Kjemi, toksikologi og materiallære
  • HMS og logistikk / transport
  • Teknologi og digitale verktøy
  • Håndtering av farlig avfall

Opptakskrav

For å kunne søke, må ett av disse kravene oppfylles:

  • Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene Gjenvinningsfaget, Gjenvinningsoperatør, Produksjonsteknikk, Kjemiske prosessfag, Kjøretøy, Transport og logistikk. Andre fagbrev kan kvalifisere etter realkompetansevurdering. Ta i så fall kontakt med den aktuelle skolen. (Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.)
  • Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA HER

Relaterte artikler

Se flere nyheter