Driftsforum kompostering 2023 - turen går til Nederland

Mat- og blomsterproduksjon er en viktig del av Nederlands økonomi. Landet ønsker en mer bærekraftig produksjon, og da er biogass, -gjødsel og -kompost en satsing. Det blir både studietur og workshop under årets arrangement.

Av: Stine Thorp | Publisert: 6. februar 2023

Avfall Norges årlige driftsforum kompostering er myntet på alle som jobber innen drift og ledelse av industrielle kompostanlegg. Årets driftsforum er lagt til Amsterdam, Nederland 23.-24. mars (get together kvelden 22. mars).

- Hovedformålet er å se hvordan Nederland jobber for å få tilgang til bærekraftige vekstmedier og jordprodukter, samt utveksle erfaringer både med nederlenderne og oss deltakere imellom, sier fagrådgiver Jens Måge, som er ansvarlig for det faglige programmet.

- Nederland er langt framme innen gartnerier og veksthus, og er således storforbrukere av torv som brukes som vekstmedium samt til hagejord. Landet satser mye på både biogass, biogjødsel og kompost. De har blant annet en nasjonal plan for å redusere og fase ut bruken av torv, og er derfor på jakt etter bærekraftige vekstmedier og jordprodukter basert på resirkulert råvare, som kompost, sier Måge.

Den familieeide Den Ouden-gruppen er en stor aktør innen dette, og driver 13 kompostfasiliteter i Nederland. Den ene dagen av driftsforumet er satt av til å besøke ett av deres anlegg, og også til Meerlanden i Rijsenhout - et kommunalt eid kombinert biogass tørrutråtnings- og kompostanlegg utenfor Amsterdam.

Programmet er laget i samarbeid med BVOR, den nederlandske bioavfalls-foreningen og Den Ouden-gruppen.

I tillegg blir det workshops og faglige diskusjoner.

- Det vil bli mye å hente faglig, og spennende å se hva som foregår i Nederland. Men diskusjoner og erfaringsdeling oss deltakere imellom, både under programmet og når vi omgås sosialt, er vel så viktig og nyttig, sier Måge.

Tema for driftsforum kompostering 2023:

  • Status på kompost i Europa
  • Hvordan kompost og biogass kan kombineres for å lage torvfrie jordprodukter
  • Muligheter innen tørr-utråtning av bioavfall
  • Prosesser, utfordringer og løsninger i kompost-bransjen
  • Produktinnovasjoner: Utvikling innen teknikk og marked. Hvordan lager vi verdifulle sirkulære produkter som har høy verdi i markedet?
  • Fokus på kvalitet i sluttproduktet
  • Teknologiutvikling - ulike kompostteknikker

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter