Arskonferansen 2024 banner mobile

Hvordan snakke forståelig om biogass?

Sommeren 2022 fikk tre REdu-studenter i oppdrag å se på hvordan biogassbransjen bør kommunisere. Slik gikk det.

Av: Jens Måge | Publisert: 21. november 2022

Hvordan kommuniserer bransjen potensialet for biogass, biogjødsel - ja avfall og gjenvinning sånn generelt egentlig …

Sommeren 2022 hadde 47 utvalgte studenter sommerjobb gjennom Avfall Norges REdu-program.

Hensikten med REdus summer internship i bransjen er å gjøre studentene kjent med mulighetene i bransjen, og samtidig engasjere dem i relevante problemstillinger, prosjekter og praktisk arbeid som gir en innsikt i bransjens utfordringer og muligheter.

De tre studentene John Olav Skjønsberg, Ella Johanne Devold og Sunna Maria Kristina Simma jobbet i bioteamet hos Avfall Norge med prosjekter innen biogass og biogjødsel. Ett av disse prosjektene handlet om hvordan bransjen kan kommunisere biogass på en bedre måte.

Det nordnorske biogasseventyret og Telemarksbiogass

Kommunikasjonsprosjektet ble ledet av Simma, som tar master i politisk kommunikasjon ved UiO. Hun slo fast at biogass må kommuniseres med et språk som politikere og folk flest forstår. Da må det handle om mennesker og arbeidsplasser. Og mennesker og arbeidsplasser i distriktene. Ikke i “Oslogryta”.

Dermed lagde hun og teamet forslag til en kommunikasjonskampanje hvor de tok utgangspunkt i Rå Bioparks planer for Nord-Norge og biogassanlegg i Skibotn. Et biogassanlegg i Skibotn kan bidra til mange lokale og regionale arbeidsplasser og være et svært viktig klima- og miljøprosjekt for regionen. Dessuten ville Simma vise fram folkene som jobbe med Rå, og fortelle deres historier.

Kommunikasjonen om Telemarksbiogass handlet om all den fantastiske og vakre naturen i Telemark, og hvordan satsing på biogass vil gi en enorm klimagevinst for Telemarksregionen.

"Storytelling" i SoMe, artikler og faktaplakater

Resultatet er en rekke forslag til oppslag/publiseringer i sosiale medier, hvor man tar utgangspunkt i en historiefortelling om Nord-Norge/ Telemark (distriktene), der naturen og menneskene er hovedaktører. Dette er et grep for å dra mottaker inn i fortellingen og gi lyst til å lese mer - og på den måten blir man også oppmerksom på biogassens muligheter.

I tillegg produserte studentene plakater som forklarer biogassens potensial i Norge, hva som skjer i EU og hvorfor EU nå satser 37 milliarder euro på biogass for å minske avhengigheten fra Russland og samtidig løse klimakrisen. I tillegg lagde de to plakater som på forståelig vis forklarer hvordan biogass produseres og hvilke produkter som kommer ut av et anlegg.

Studentene gjorde mange dybdeintervjuer og skrev to lengre artikler. Den ene artikkelen “Telemarksbiogass - Fremtidens grønne arbeidsplass” omhandler hva som skjer av spennende innovasjon og verdiskaping i Telemark, godt utenfor “Oslogryta”. Her intervjuet de miljøteknologiselskapet Telemark Technologies (som står bak Telemarksreaktoren), Eirik Jensen fra Søve fagssenter ved Nome videregående skole, Linn Johnsen fra Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og student og telemarking Nora Ulrikke Andersen, som for øvrig selv var REdu-intern hos Avfall Norge i sommer.

Den andre artikkelen, “Det nordnorske biogasseventyret”, handler om Anneli, Simon og Harald fra Rå Biopark. Om hvorfor en engelskmann bosatt i Tyskland har latt seg sjarmere av Skibotn og Rå Biopark og nå jobber der.

Simon er utdannet innenfor biokjemi fra Universitetet i Oxford. På fritiden ser han på amerikansk fotball og hører på musikk. Simon er begeistret for nordnorsk matkultur, og spesielt hvalkjøtt falt i smak. Av norsk øl drikker han ofte fra Norges nordligste bryggeriet Mack. Skibotn er en dal med midnattssol, kaldere klima, skog og fjelltopper. Men et kaldere klima skremmer ikke bort Simon som mener Nord-Norge “er som en annen planet” og snakker raust om menneskene nordpå som han mener er spesielt hyggelige.

Presenterte pakken for bransjen

I begynnelsen av august presenterte studentene prosjektet under et frokostmøte i regi av Avfall Norge. De presenterte det også på et felles resultatseminar med andre REdu-studenter i slutten av august, og på Bioseminaret i slutten av september.

Samarbeidsprosjektet med studentene har blitt realisert gjennom støtte og veiledning fra prosjektpartnerne; Biogass Oslofjord, BIR/IHM og Gasum. Partnerne har også bidratt med veiledning sammen med Norsus. Hovedveiledere har vært Avfall Norge.

Avfall Norge vil takke studentene for et grundig og godt arbeid, også takke partnerne for bidragene deres.

Alt av materiale og artikler studentene utarbeidet er å finne her, og kan brukes til inspirasjon for egne kommunikasjonstiltak:

Kommunikasjonsprosjekt Biogass - ferdig materiell

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852

Relaterte artikler

Se flere nyheter