Bedre avfallshåndtering har stor betydning for klimagasskutt

Ny rapport fastslår viktigheten av å få kontroll på de globale avfallsstrømmene.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. november 2022

En fersk rapport som handler om avfall og dets rolle i klimaendringene konkluderer med at bedre håndtering av avfall globalt vil bidra til betydelige utslippskutt av klimagasser.

Delterra står bak rapporten. Dette er en organisasjon som jobber med komplekse systemiske miljøutfordringer, mer spesifikt fokuserer de på manglende system for resirkulering i det globale sør.

Se rapporten vedlagt nederst

Stadig mer avfall, stadig større utslipp

Prognoser viser at mengden globalt avfall vil øke fra rett over to milliarder tonn i 2016, til 3,4 milliarder tonn i 2050. Co2-utslipp fra avfall vil øke fra 1,6 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2016, til 2,6 milliarder tonn i 2050, slik utviklingen er nå.

Plast er en alvorlig trussel, da det estimeres at plastforbruket vil tredoble seg innen 2060. Dersom plasten blir like dårlig håndtert da, vil plast stå for 15 prosent av globale klimagassutslipp.

Hva skjer med avfallet globalt?

Ifølge rapporten blir 96 prosent av avfall samlet inn i høyinntektsland, mens kun 37 prosent blir samlet inn i lavinntektsland.

Men hvor havner det globale avfallet til slutt? Ifølge rapporten er fasit at:

  • 37 prosent havnet i et deponi
  • 33 posent ender på uformelle dumpeplasser
  • 19 prosent blir resirkulert eller kompostert
  • 11 prosent havner i forbrenningsanlegg

70 prosent av det globale avfallet havner altså på deponier eller uformelle dumpeplasser. Særlig uformelle dumpeplasser er problematisk, da avfallet her gjerne brennes åpent. 44 prosent av det globale avfall er organisk avfall som kan komposteres. Hvis alt organisk avfall komposteres i stedet for å ende i deponier eller uformelle dumpeplasser vil dette også redusere klimagassutslipp fra avfall betraktelig.

Rapporten konkluderer med at bedre avfallshåndtering er essensielt når vi skal bekjempe klimaendringer.

Hva med resirkulering?

Tyskland rapporterer at 70 prosent av kommunalt avfall resirkulert. Dersom dette hadde vært tilfelle for hele verden, ville klimagassutslippene blitt redusert med 15-20 prosent, ifølge rapporten.

Stemmer en analyse fra The Ellen MacArthur Foundation, ville klimagassutlippene gå ned med 40 prosent dersom stål-, aluminium-, plastikk- og sementindustrien ble (tilnærmet) sirkulære.

Rapporten konkluderer med at myndigheter må ta tre grep for å få kontroll på sine avfallsstrømmer:

  • Utvide infrastrukturen for avfallshåndtering på alle nivå - fra å tilrettelegge for utsortering der folk bor, til å bygge sorteringsanlegg.
  • Sørge for stabil finansiering av driften - folk må være trygge på at avfallet blir håndtert, at systemet fungerer over tid.
  • Invester i endring av vaner og adferd - komposterbart avfall utgjør 44% av alt avfall. Å få folk til å sortere dette ut av restavfallet vil også gjøre resirkulering enklere.

Relaterte artikler

Se flere nyheter