Arskonferansen 2024 banner mobile

- Oppfølging og involvering er et must

Avfall Norges CLOCC-team har vært i Indonesia for å følge opp prosjektene i Banyuwangi på Java, og Tabanan på Bali.

Av: Stine Thorp | Publisert: 18. oktober 2022

- Det var flott å se engasjementet og hvor langt prosjektene har kommet. Oppfølging og involvering er et must når vi bygger opp helt nye system for avfallshåndtering, sier Sigve Ånderå, programdirektør i CLOCC.

I Tabanan, der CLOCC startet et prosjekt for etablering av avfallshåndtering i våres, arrangerte CLOCC en workshop for de lokalt involverte, for å gjennomgå prosessen fra start til mål.

Deltakerne kom fra ulike offentlige etater, foreninger, organisasjoner og privat sektor. Disse skal være med hele veien for å etablere et bærekraftig og sirkulært avfallssystem.

- Metodologien vi bruker i CLOCC går ut på å inkludere et bredt spekter av interessenter, for å skape et system som er bærekraftig og lokalt forankret. Bistandsprosjekter som ikke har lokal forankring er ofte ikke levedyktige etter at bistandsorganisasjonen har trukket seg ut, sier Ånderå.

Første steg i metodologien er å kartlegge aktørene og interessentene som bør være inkludert. Deretter trengs datainnsamling om avfallssituasjon og -håndtering. Det er her prosjektet i Tabanan har kommet nå.

VIKTIGE WORKSHOPS
CLOCC arrangerte flere workshops for involverte parter i løpet av oppholdet i Indonesia.


480 tonn avfall daglig, halvparten ender i naturen

Funnene fra datainnsamlingen viser at i Tabanan genereres det rundt 480 tonn avfall daglig. 63 prosent er organisk, 31 prosent er restavfall, 19 prosent er plastavfall, og 11 prosent andre avfallstyper. Omtrent halvparten av avfallet havner utenfor avfallssystemet, og behandles ikke. Avfallet blir brent åpent, eller havner på uformelle fyllinger eller i naturen.

- Uten oversikt over nåsituasjonen, er det vanskelig å forbedre systemet. Når datagrunnlaget er på plass kan det settes ambisjoner og mål for avfallssystemet, sier Ånderå.

CLOCC satt også anti-korrupsjon på programmet under besøket.

- Dette er et viktig område som bør gjennomgås jevnlig i bistandsprosjekter.

Spikrer snart avfallsplan i Banyuwangi

CLOCCs andre prosjekt i Indonesia, i Banyuwangi på Java, har kommet lenger i prosessen, og er i ferd med å sikre godkjenning fra alle involverte på en detaljert avfallsplan som vil sikre at regionen får skikkelig avfallshåndtering.

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC har foreløpig startet samarbeidsprosjekt med to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Senior advisor
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter