Arskonferansen 2024 banner mobile

Slik blir høstens kursprogram

Se hvilke spennende kurs og seminarer du kan delta på.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. mai 2022

Høstens kurs er spikret. Hele 13 forskjellige kurs og seminar arrangeres mellom august og november. Noen er digitale, noen er hybride og noen kan du bare delta på fysisk.

Her er listen, det er bare å sette av tid i kalenderen:

17.-18. aug: Avfall Norge på Arendalsuka
Avfall Norge har arrangementer både 17. og 18. august under Arendalsuka. Mer info her

24.-25. aug: Driftsforum deponi 2022, Oslo
Det er klart for det første driftsforum for deponi! Faggruppen for deponi og masser har pekt på behovet for at de som jobber med daglig drift av deponiene møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Mer info her

6.-8. sept: Avfall Norges Årskonferanse 2022, Hellerudsletta
Årskonferansen feirer 30 år! Velkommen til årets største og viktigste arrangement for bransjen! Mer info her

28. sept: Bioseminaret 2022, Oslo
Velkommen til årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med biologiske avfallsressurser. Mer info her

28. sept: Energigjenvinningsseminaret 2022, Trondheim
Velkommen til energigjenvinningsseminaret 2022 - årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av avfallsforbrennings rolle fremover, forbrenningsavgift, karbonfangst, reduserte utslipp og HMS. Mer info her

3.-6. okt: Nordic Biogas Conference, Linköping
Den åttende nordiske biogass-konferansen er en viktig møteplass for forskere, bedrifter og offentlige virksomheter. Mer info her

19. okt: Deponiseminaret 2022, Oslo
Velkommen til årets deponiseminar - årets viktigste fagsamling for drift av deponier og håndtering av forurensede masser. Mer info her

19.-20. okt: Økonomi og virksomhetsstyring - ESG i fokus, Oslo
Årets seminar i regi av Økonomi og virksomhetsstyringsnettverket retter fokuset mot FNs bærekraftsmål og ESG rapportering. Mer info her

25.-26. okt: Kurs i drift av gjenvinningsstasjoner, Oslo
Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene. Mer info her

1. nov: Høstmøtet 2022, Oslo
Velkommen til årets høstmøte! Her møtes daglige ledere i bransjen for nettverksbygging, tverrfaglige diskusjoner og sosialt samvær. Mer info her

3. nov: Kurs i basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi, digitalt
Driftsansvarlig for deponiet er ansvarlig for å kontrollere om avfallet kan deponeres på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon. For å kunne kontrollere om dokumentasjonene er god nok er det en forutsetning at man har kunnskap til kravene til innholdet i en basiskarakterisering. Dette digitale kurset er aktuelt for både de som produserer avfallet og for de som mottar avfall til deponi. Mer info her

16.-17. nov: Kurs i drift av deponi, Oslo
Kurset omhandler relevante tema for de som jobber på eller med avfallsdeponi. Mer info her

29. nov: Grunnopplæring i håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport, Oslo
NFFA og Avfall Norge arrangerer grunnopplæring i håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport. Mer info her

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter