Enighet i EU om 65% materialgjenvinning innen 2035

EU kom i natt til en enighet om revidert avfallsregelverk. Nå gjenstår endelig beslutning i Rådet og Europaparlamentet.
Av: Avfall Norge | Publisert: 18. desember 2017 | Fagområde: Materialgjenvinning

Ambisiøse mål

EU er enige om en foreløpig avtale om et ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035. Etter lange forhandlinger mellom Europaparlamentet, medlemslandende i Rådet og Europakommisjonen kom de i natt til en enighet. Endelig godkjennelse gjøres av Rådet og Europaparlamentet, som forventer skjer tidlig i 2018. 

Obligatorisk utsortering av matavfall

Avtalen innebærer at det skal innføres løsninger for utsortering av matavfall innen 2023, og for tekstiler og farlig avfall innen 2025.

EUs ambisiøse mål vil ha stor betydning for Norge og norske kommuner, og må derfor være klare til å omstille seg på relativt kort tid. 

- Det har vært jobbet med avfallsdirektivene i mange år. At man nå er enige i EU gir forutsigbarhet for bransjen. Dette er veldig ambisiøse mål, også for Norge, sier fagsjef Henrik Lystad.

65% materialgjenvinning innen 2035

Enigheten inkluderer materialgjenvinningsmål for husholdningsavfall og lignende på 55 % innen 2025, 60% innen 2030 og 65% innen 2035. Maks 10% av dette skal deponeres i 2035. 

- Økt ombruk og materialgjenvinning krever tiltak, men gir også økt ressursutnyttelse og muligheter for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Norge. Nå må vi brette opp ermene og finne ut hvordan vi kan nå de nye målene på en best mulig måte, sier fagsjef Henrik Lystad.

Les hele avtalen

Les også miljøråd Hege Rooth Olbergsveens rapport fra forhandlingene

Mål for ombruk og materialgjenvinning​:

  • Obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023
  • Obligatorisk innsamling av tekstiler og farlig avfall innen 2025
  • 55% materialgjenvinning innen 2025
  • 60% materialgjenvinning innen 2030
  • 65% materialgjenvinning  innen 2035
  • Produsentansvaret ilegges krav om full kostnadsdekning for behandlingskostnader

Relaterte artikler

Se flere nyheter