Marin plastforsøpling: Slik ser fordelingen ut per land

Det er ett land som er opphavet til en tredjedel av all marin forsøpling.

Av: Stine Thorp | Publisert: 20. februar 2023

Tall kan fortelle mye, men gjør det ikke nødvendigvis så lett å se hele bildet. "Show don't tell" er et mantra i fortellerkunsten, og det gjør Louis Lugas Wicaksono på forbilledlig vis i sin fremstilling av hvilke land som er ansvarlige for den globale marine forsøplingen.

Med tall fra en forskningsartikkel fra 2021 viser han dette på lettfattelig - og tankevekkende -vis hos Visual Capitalist:

Faksimile: Visualcapitalist.com

Jo lengre kystlinje, jo mer marin plastforurensning

Forskningsartikkelen sier at det er relativt små land med lange kystlinjer, mye regn og dårlige avfallsystemer som står for det meste av den marine plastforurensningen.

Det forklarer hvorfor Filippinene havner på topp på denne verstinglisten. Lanet består av 7000 øyer, og har 4800 elver som bidrar til å frakte plastavfall til havs.

Ni av ti av landene på topp ti verstinglisten er asiatiske. Brasil er det eneste ikke-asiatiske landet, ifølge forskningsartikkelen.

CLOCC-prosjekt i to av dem

Clean Oceans through Clean Communities, CLOCC, som er Avfall Norges internasjonale bistandsprosjekt, finansiert av NORAD, jobber med å utvikle fungerende avfallssystem i land som ikke har det, og som dermed forårsaker mye marin plastforsøpling.

Pt. har CLOCC pågående prosjekter i både Indonesia og India, begge land som ligger på listen.

- CLOCC fasiliterer og bistår prosessen, men avfallssystemet skal avgjøres og utvikles lokalt. Det er viktig for CLOCC at avfallssystemet er tilpasset lokale forhold, ønsker og behov. Det sikrer også at det blir et godt etablert system som kan drives langsiktig og uten bistand fra oss eller andre utenforstående aktører, sier programdirektør i CLOCC, Sigve Ånderå.

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC har foreløpig startet samarbeidsprosjekt med to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter