Arskonferansen 2024 banner mobile

RAPPORT: Kommunal avfallsinnsamling med forbedringspotensial

Bedre samarbeid, kunnskap og kontraktsoppfølging gir grønnere og mer effektiv innsamling, konkluderer NORSUS.

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. januar 2023

Norsk økonomi påvirkes i dag av to sterke trender; digitalisering og grønn omstilling. Disse vil i stor grad endre måten ulike bransjer driver på, også avfalls- og gjenvinningbransjen, og både private og kommunale aktører.

Nylig publiserte NORSUS sluttrapporten til det treårige prosjektet Innovativ avfallslogistikk, som skal bidra til mer kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for innsamling av avfall fra norske kommuner.

Rapporten konkluderer med at de største utfordringene kommuner har er:

  • manglende koordinering og mekanismer for oppskalering på tvers av kommuner.
  • at eierskap av, og investeringer i, fysisk infrastruktur kan hindre utvikling av nye forretningsmodeller og dermed også forbedringer.
  • den store variasjonen i hvordan kommunene organiserer og gjennomfører avfallsinnsamlingen. Dette blir fort en bremsekloss for felles og egen kompetanseutvikling og innovasjon.
  • at økt utsortering og investering i gjenvinningsanlegg forhindrer at det jobbes med redusert forbruk, økt gjenbruk og avfallsreduksjon.

Prosjektet har utviklet en modell som gir aktørene kunnskap om hvordan avfallshåndteringen kan forbedres når det gjelder kostnader og klimagassutslipp, og hvordan de kan gjennomføre og følge opp innkjøp av tjenester knyttet til avfallsinnsamling.

Se rapporten nederst i artikkelen

Innovativ avfallslogistikk

  • Treårig forskningsprosjekt (2019-2022) finansiert gjennom Forskningsrådets Transport 2025-program, Innovasjon i offentlig sektor.
  • VESAR har vært prosjekteier og Avfall Norge, Bærum kommune, RfD, Fredrikstad kommune, SHMIL og RIG har vært partnere. Forskningspartnere har vært NIFU og NORSUS (prosjektleder), med Eirill Bø og Bente Flygansvær ved BI som underleverandører.
  • Målsetting: å generere kunnskap som skal bidra til mer kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for innsamling av avfall fra norske kommuner.
  • Arbeidet i prosjektet bestått av tre hovedtemaer: beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk, analyser av innkjøp av tjenester knyttet til avfallslogistikk og analyse av avfallslogistikkens transformative potensial.
  • Prosjektet har utviklet en modell som kan beregne kostnader og klimagassutslipp knyttet til avfallsinnsamling fra husholdninger.

Relaterte artikler

Se flere nyheter