Miljødirektoratet vil trolig anbefale KLD å droppe kravet til utsorteringsgrad for kommunene

Gjennomgangen av høringsinnspillene av nytt kap 10a i avfallsforskriften har resultert i at direktoratet nå foreslår flere endringer og trolig vil anbefale KLD å droppe kravet om utsorteringsgrad i 2025 for kommunene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 3. oktober 2021

Høringsinnspillene har fått Miljødirektoratet til å snu

Forslag om nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall var på høring i vår. Miljødirektoratet mottok 21 høringsinnspill og er i gang med å vurdere disse nå. Direktoratet sier de har fått høringsinnspill som gjør at de "anbefaler å gjøre enkelte endringer som samlet sett innebærer en vesentlig endring av forskriftsforslaget" og det er disse endringene som nå sendes på en ny høring.

Kravet til utsorteringsgrad i 2025 vil trolig tas ut

Det som imidlertid ikke er en del av høringen er at direktoratet trolig vil anbefaler KLD å ta ut kravet om utsorteringsgrad i 2025 for kommunene. Dette fremgår av høringsnotatet som ble lagt av Miljødirektoratet på fredag ettermiddag.

Kravet til utsorteringsgrad fremgikk av § 10a-4 i forskriftsforslaget, men Miljødirektoratet sier de "slik det ser ut nå vil anbefale at krav om utsorteringsgrad i 2025 tas ut, blant annet fordi kommunene nå har en vesentlig kortere tid til omstilling fram mot 2025 sammenliknet med hva som ble lagt til grunn når forskriftsforslaget ble utredet." Dette er helt i tråd med de innspillene Avfall Norge ga i høringsrunden i vår.

Om Miljødirektoratet vil anbefale å opprettholde kravet til utsorteringsgrad i 2030 og 2035 fremgår ikke av høringsnotatet.

Tydeliggjøring av kravene

De foreslåtte endringene handler om å gjøre forskriften tydeligere og enklere å forstå og omfatter følgende punkter:

 • endring i definisjonen av plastavfall og henvisning til forurensningslovens bestemmelser
 • tydeliggjøring av hvilke plastavfallstyper som omfattes av forskriften
 • plastavfall som ikke er egnet til materialgjenvinning omfattes ikke av utsorteringskravene

Høringen har frist til 12.11 og du kan lese hele saken på Miljødirektoratet sine sider.

Forslag til avfallstyper som ikke skal omfattes av de nye forskriftskravene:

 • EE-avfall som er omfattet av avfallsforskriften kapittel 1
 • Kasserte fritidsbåter som er omfattet av avfallsforskriften kapittel 2
 • Kasserte batterier som er omfattet av avfallsforskriften kapittel 3
 • Kasserte kjøretøy som er omfattet av avfallsforskriften kapittel 4
 • Kasserte dekk som er omfattet av avfallsforskriften kapittel 5
 • Drikkevareemballasje som inngår i panteordning
 • Bygge- og riveavfall
 • Tekstilavfall

Relaterte artikler

Se flere nyheter