Når er tekstil avfall?

Avfall Norge har bedt Miljødirektoratet om en oppdatert tolkning av regelverket for tekstiler og en klargjøring av når tekstiler er avfall og når de ikke er det. Nå er svaret fra Miljødirektoratet kommet.

Av: Jens Måge | Publisert: 7. juni 2021

Brukte tekstiler som leveres til innsamlere som Fretex og UFF har tidligere blitt betraktet av norske myndigheter som donasjoner. De seneste årene er imidlertid en økende andel av det som gis til innsamlerne ødelagte tekstiler eller tekstiler som av andre grunner ikke kan ombrukes.

Tidligere uttalelser fra Miljødirektoratet om regelverket knyttet til tekstiler er rettet til enkeltaktører og er noen år gamle. Avfall Norge ba derfor Miljødirektoratet i januar om en oppdatert tolkning av regelverket og klargjøring av når tekstiler er avfall og når de ikke er det, samt hvilke plikter på påhviler de ulike aktørene som følge av ovennevnte.

Nå foreligger svaret som går nærmere inn på hvilke plikter som påhviler aktørene, regelverket for eksport av brukte tekstiler, samt EU-kravet om separat utsortering av tekstiler innen 2025.

Avfall Norges spørsmål til Miljødirektoratet (7. jan 2021)

Svaret fra Miljødirektoratet (3. juni 2021)

Når tekstiler er kastet i restavfallet, vil de utvilsomt være "kassert" og dermed avfall. Motsatt vil brukte tekstiler som gis bort eller selges videre for å brukes til samme formål som de er laget for (for eksempel gjennom vennebytter, Tise, Finn, o.l.), ikke være å anse som "kassert". I slike situasjoner er intensjonen at tekstilene fortsatt skal brukes, og så lenge tekstilene også er egnet for ombruk er de ikke å anse som avfall. Det samme gjelder når hele, brukbare tekstiler leveres til loppemarked eller klesinnsamling.
Fra Miljødirektoratets svar til Avfall Norge

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter