Arskonferansen 2024 banner mobile

Tekstil 2025 - bidrar til løsningene

NRK har i dag sendt Sløsesjokket med tema tekstil. Avfall Norges tekstilprosjekt er på banen for å finne løsninger.

Av: Jens Måge | Publisert: 13. januar 2021 | Fagområde: Materialgjenvinning

Sløsesjokket etterlyser løsninger for mer bærekraftig håndtering av klær og tekstiler. Avfall Norges tekstilprosjekt skal bidra til bedre innsamlings- og behandlingsløsninger for brukte tekstiler, mer bærekraft og ny verdiskaping.

Innsamlede tekstiler - 97% eksporteres!

Tall fra Miljødirektoratet viser at en liten andel av innsamlede brukte tekstiler selges i norske ombruksbutikker og mye eksporteres ut av landet. Dette representerer store ressurser som kunne vært utnyttet i gjenvinningsindustrien.

Verdiskaping - Norge henger etter

Tekstil 2025 skal bidra til ny verdiskaping innenfor sirkulære verdikjeder. Dette skal skje gjennom å jobbe med løsninger for bedre kildesortering, bedre innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger, inkludert sortering og materialgjenvinning.

Våre nordiske naboland har allerede satset og leder racet. Finland satser mye på nye og mer bærekraftige fibre fra trevirke, svenskene har flere piloter på både automatisk sortering og materialgjenvinning, mens danskene har valgt å forserer EU-kravet om separat innsamling av tekstil allerede fra 1.1.2022.

- Så Norge ligger i alle fall ikke i front og hvis vi ikke får opp farten nå, så vil handlingsrommet vårt være ganske begrenset fordi naboene våre vil ha kommet lenger med både nye produksjonsmetoder, god sortering og materialgjenvinningsløsninger. Med mindre volum enn nabolandene våre, vil det derfor ikke være mange konkurransefortrinn igjen for norske aktører, sa administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge til Avallsbransjen.no 2. desember i fjor

Samarbeid og aktiv næringspolitikk

Prosjektet skal aktivt involvere bransjen i arbeide sammen med industrien og myndighetene om hvordan få mer bærekraftige verdikjeder for tekstiler. Dette kan være gjennom kunnskap om og innspill til utvidet produsentansvar, men også bransjeavtaler slik vi har gode erfaring med fra flere andre områder.

EU har varslet egen handlingsplan for tekstil i 2021-2022 som ventelig vil stille større krav til produsenter. EU stiller allerede fra 2018 minimumskrav til ordninger for produsentansvar, bl.a. krav til differensiert vederlag der det er mulig med hensyn til produktets varighet, mulighet for ombruk/reparasjon, gjenvinnbarhet og innhold av farlige stoffer.

Mindre tekstiler i restavfallet

Vi skal jobbe med å forbedre innsamlingssystemene og bidra til at færre tekstiler ender opp i restavfallet. Dagens innsamlingssystem må sees i lyset av kommende regelverk fra EU med “krav til separat innsamling” fra 2025, samt vurdering av sårbarheten i dagens innsamlingsordning.

Les mer om Avfall Norges satsingsområder under Rethinking Waste og prosjektet Tekstil 2025.

Webinar Sløsesjokket 18. februar

Webinaret "Sløsesjokket" - Forbrukerperspektiv på bruk og kast av tekstiler 18. februar 2021 med Forbrukerrådet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO - OsloMet og Avfall Norge. Webinaret kan sees i opptak her.
NRKs sendte Sløsesjokket episode 2 "Alexandra Joners klessjokk" 13. januar 2021 - se programmet her.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter