Ny rapport over pågående tekstilprosjekter

Det er mange prosjekter i gang i Norge for å utvikle tekstilnæringen i en grønnere og mer bærekraftig retning. Avfall Norges tekstilprosjekt Tekstil 2025 har derfor gjort en kartlegging og utarbeidet en rapport med godt knippe norske FoU- og innovasjonsprosjekter innen tekstil og bærekraft. Vi håper rapporten kan fungere som inspirasjon for videre arbeid og nye prosjekter.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 1. februar 2022

Avfall Norges tekstilprosjekt Tekstil 2025 tok i 2021 initiativ til å lage en samlet kartlegging over de mest relevante norske initiativ og prosjekter innen tekstiler, med fokus på ressursutnyttelse, innsamling, ombruk, reparasjon, gjenvinning av avhendede tekstiler (avfall), herunder utvikling av en mer bærekraftig norsk tekstilindustri med nye og bærekraftige forretningsmodeller, økodesign og sirkulær økonomi.

Inspirasjonen kom fra en lignende dansk kartlegging i 2020 utført av danske moteindustri som tok for seg alle typer utviklingsprosjekter for en “restart av dansk motebransje”. Resultatet av vår kartlegging er denne rapporten. Vi håper dere finner den nyttig og at den blir delt med mange både i avfalls- og gjenvinningsbransjen, tekstilbransjen, politikere, innovasjons- og virkemiddelapparatet og andre som følger utviklingen på området.

Vårt mål har vært å vise et godt utsnitt av hva som skjer i Norge samt gi en oversikt over aktørene bak initiativene. I tillegg ønsker vi at rapporten kan fungere som inspirasjon for videre arbeid og nye prosjekter. Selve rapporten er utformet som et levende dokument som kan oppdateres jevnlig. Dette vil si at vi gjerne tar imot tips om flere prosjekter som burde få plass på siden.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784