Politisk gjennomslag 2021

Avfall Norge presenterer for første gang gjenvinningsbransjens eget politiske program.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 26. oktober 2020

- Med det politiske programmet vårt ønsker vi å gi innspill til partienes programprosesser fram til Stortingsvalget i 2021, sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge.

Partiene leter etter gode forslag til hvordan vi kan nå bærekraftsmålene og samtidig skape arbeidsplasser og vekstnæringer. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle.

14 utfordringer - med konkrete løsningsforslag

Det politiske programmet beskriver de utfordringene og presenterer konkrete forslag til løsninger på hver utfordring.

- Når valgvinnerne skal sette seg sammen og lage en regjeringserklæring i 2021, er målet vårt at noen av forslagene våre gjenspeiles i regjeringsplattformen uavhengig av hvem det er som danner regjering sier Lind.

Avfall Norge håper mange av medlemmene vil bruke programmet aktivt i møte med politikere og andre beslutningstagere som er viktige for rammevilkårene i bransjen vår.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter