Stor interesse for den nordiske måten å organisere biogassektoren

4.-6. oktober ble Nordic Biogas Conference arrangert. Fagrådgiver Jens Måge var til stede og tok temperaturen på bransjen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 10. oktober 2022

- Den nordiske biogassektoren blir fulgt nøye av resten av Europa. De 370 deltakerne på konferansen kom fra totalt 20 land, sier Jens Måge.

- Konferansen er unik fordi den gir et innblikk i utviklingen i biogassektoren i alle nordiske land, både i produksjon, bruk, teknologi og rammebetingelser. Den nordiske måten å tenke og organisere biogass på er anerkjent og har et stort globalt potensial. I tillegg har vi mange ledende teknologileverandører i Norden, deriblant norske Antec, Hypertermics og Cambi. Det var inspirerende igjen å kunne møtes og lære av hverandre i et nordisk fellesskap.

Leder av Biogas Solutions Research Center (BRC), og professor ved Linköping universitet Mats Eklund og teamet hans var vertskap for konferansen sammen med Avfall Sverige og Energigas Sverige.

Avfall Norge, Sorpa (Island) og Finnish Biocycle and Biogas Association var medarrangører. Avfall Norges medlemmene Antec og Hypertermics var hovedsponsorer og blant de 35 bedriftene som deltok med utstilling.

Eklund oppsummerte i sin innledning til konferansen 10 års biogass-forskning ved Linköping Universitet og BRC slik:

1. Biogass bra

2. Biogass løser alle bærekraftsmål

3. Biogass er krevende å utvikle, med mindre du er i Danmark

Danmark best i klassen, EU satser stort

Danmark skiller seg ut i Norden med en svært rask vekst i produksjon og bruk. Siste produksjonstall fra Danmark i 2021 som ble presentert på konferansen var 7 TWh. Til sammenligning ligger Sverige 2 TWh, Finland 1TWh og Norge på 0,7 TWh. Island har kommet i gang med sitt første kombinerte biogass- og kompostanlegg GAIA og doblet produksjonen her siste år.

- I Danmark mener man nå at det er mulig å erstatte all fossil naturgass, herunder importert russisk gass, med biogass i 2027, tre år før regjeringens mål, sier Måge.

EU har også for første gang et uttalt mål om å satse på biogass. Frans Timmermans, leder for EUs energiomstilling (Green Deal) er tydelig på EUs politikk og prioriteringer: Fornybar elektrisitet, hydrogen og biogass.

EU importerte 2.000 TWh fossil gass fra Russland i 2021, som de nå jobber med å fase ut. Biogass er viktig i dette arbeidet og målet er å produsere 350 TWh biogass.

- Dette er betydelig og ikke en dråpe i havet, sa Mika Wiljanen, administrerende direktør i finske Gasum.

PÅ PLASS PÅ SCENEN:
Jens Måge representerte Avfall Norge under konferansen, og ledet blant annet to paneldebatter. Fra venstre; Jens Måge i Avfall Norge (moderator), Erik Woode, Director, Project Development & Execution i Gasum, Ragnhild Borchgrevink, CEO VEAS, Bertrand Vallet, Senior Policy Advisor EurEau, Maria Valtari, Head of Unit at Helsinki Region Environmental Services (HSY). På skjerm fra Brüssel; Anders Finnson, Senior Environmental Advisor at Swedish Water & Wastewater Association.

Utnyttelse av bioavfall og slam

Jens Måge var til stede på konferansen for å foredra, delta i to panelsamtaler og lede en sesjon med eksperter og ledende nordiske aktører innen utnyttelse av næringsstoffene og ressursene i avløpsvann fra kommunale og industrielle renseanlegg.

Måge gikk i sitt foredrag "Meeting the goals of biowaste collection and recycling in the Nordics" gjennom status i alle nordiske land med hensyn til EUs krav til separat utsortering av bioavfall innen utgangen av 2022, og presenterte en potensial-vurdering i Norden på mengde bioavfall etter 2023.

- Alle nordiske land er på papiret i rute for EUs utsorteringkrav og potensialet etter 2023 er på minst fire millioner tonn bioavfall. Det er imidlertid forskjeller i tolkning av EUs regelverk. Sveriges miljødirektorat har valgt å tolke emballert matavfall som restavfall som ikke behøver kildesorteres, noe Avfall Sverige er svært uenig i, sier Måge.

- Norges utsorteringsforskrift som trer i kraft 1. januar 2023, ett år før EUs krav, er unik ved at den stiller krav til 70 prosents utsorteringsgrad i 2035, riktignok bare for kommunene.

- Felles for alle fem land er manglende krav til rapportering av bioavfall for bedrifter og næring, og mangelfull fokus på og rapportering av hage- og parkavfall.

- Det trengs bedre strategier for å få til mer bærekraftige og sirkulære matproduksjonssystemer både i Norden og EU, sier Måge.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter