Vestre vil at offentlige anskaffelser ikke lenger "bør", men "skal" stille miljøkrav

- Et enkelt, men viktig grep som vil skape et helt annet marked for miljøvennlige og resirkulerte produkter, sier Kåre Fostervold i Avfall Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 22. august 2022

Denne saken ble oppdatert i desember 2022.

Under Svanemerkets arrangement "Grønne mål - grå innkjøp?" på Arendalsuka i midten av august var temaet manglende miljøfokus i offentlige anskaffelser.

Dit kom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og ga tydelig beskjed: Forskriften for offentlige anskaffelser skal forenkles - i dag er veilederen over 400 sider lang (!), og selve ordlyden i forskriften der det handler om å sette miljøkrav, skal endres.

- I stedet for at det står at man "bør" stille miljøkrav, vil vi at det står "skal", sa en engasjert Vestre.

Tidligere i år kritiserte Riksrevisjonen staten for ikke å bruke innkjøpsmakten nok når det gjelder grønne offentlige anskaffelser.

Med denne lille endringen vil forskriften lyde: "Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knytte til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium skal det som hovedregel vektes minimum 30 prosent."

- Vi er glade for at næringsministeren nå tar grep. Dette er noe vi og andre har etterspurt. Å bytte "bør" med "skal" var også noe vi spilte inn da handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon ble lansert i september i fjor, sier Kåre Fostervold, konstituert administrerende direktør i Avfall Norge.

I desember 2022 ble endringsforslagene, som blant annet sier at miljø skal vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp, lagt ut på høring. Les forslagene her.

Vil skape stort marked for resirkulerte produkter

- Dette vil skape et helt annet marked for miljøvennlige og resirkulerte produkter. Ett eksempel er resirkulert plast. En nylig rapport* viste at syv undersøkte anskaffelser kunne ha skapt etterspørsel etter nesten 1200 tonn resirkulert plast, sier Fostervold.

*«Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser», initiert av Grønt Punkt Norge, så på hvilken effekt det kan få at det ved offentlige anskaffelser settes krav om bruk av resirkulerte råvarer. Les mer om prosjektet og resultatene her.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter