Arskonferansen 2024 banner mobile

Resirkulerte kritiske råvarer: - Norden må bidra

Også Norge må øke innsatsen for å få resirkulert kritiske råmaterialer. Politikere ønsker innspill på hvordan.

Av: Stine Thorp | Publisert: 4. mars 2024

Torsdag 29. februar ble rapporten "Recycling of Critical Raw Materials in the Nordics" lansert. Rapporten er bestilt av Nordic Working Group for Circular Economy (NCE) og Nordic Innovation.

Samme dag inviterte Avfall Norge til panelsamtale i vår Sirkulærhub. Karl Kristensen i Bergfald Miljørådgivere, en av rapportforfatterne, oppsummerte rapportens funn, og Stine Skagestad i Eyde Cluster og Zlatko Kazaz i NORSIRK ga sine synspunkt på hvordan en norsk verdikjede for resirkulerte kritiske råmaterialer kan utvikles.

Deretter stilte Ola Elvestuen (V), Linda Monsen Merkesdal (Ap) og Lars Haltbrekken (SV) til panelsamtale.

- Dette temaet er høyt på den politiske agendaen. Vi må ha tilgang til kritiske råvarer for å gjennomføre det grønne skiftet, sa Elvestuen.

EUs Critical Raw Materials Act har som mål at EU skal hente 25 prosent av sitt behov for kritiske råmaterialer fra resirkulert materiale. Alle politikerne var enige om at Norge i samarbeid med andre nordiske land må jobbe for at Norden klarer å oppfylle dette.

Se opptak av arrangementet her:

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Dag Oliver

Leder SirkulærHub & Partnerskap
Avfall Norge
Ansvar: Årskonferansen, Sirkulærhubben og organisasjonens samarbeidspartnere
Telefon:  99099533

Relaterte artikler

Se flere nyheter