Slik får vi fart på ombruk

Vi kommer ikke utenom ombruk om vi skal nå klimamålene. Se hvilke tips og erfaringer som ble delt på Gjenvinningsseminaret.

Av: Stine Thorp | Publisert: 24. mars 2022

Det er ikke lenger flaut å kjøpe brukt. Utfordringen er å unngå at folk kaster fullt brukbare ting som avfall.

Det var fullt hus da Avfall Norge arrangerte årets Gjenvinningsseminar med ombruk som hovedtema. En rekke private og kommunale aktører fortalte hvordan de satser på ombruk.

- Vi trenger et nasjonalt ombruksløft. Ombrukspotensialet i Norge er stort, og mye av det som innlveres er lavthengende frukt som kan gå til direkte ombruk uten å måtte hverken oppgraderes, repareres eller redesignes, sa Tord Tjeldflaat, assisterende avdelingsleder Gjenvinning ved IVAR IKS.

Mål om ombruksøkning på 2600 prosent

Mange er allerede godt i gang med å øke satsingen på ombruk. Våren 2020 åpnet Trondheims Renholdsverk BrukOm, et stort ombrukssenter på Nyhavna i Trondheim. Hit fraktes ombruksvarer som innleveres på gjenvinningsstasjonene. Her blir de sortert, vasket, priset og solgt videre. I 2021 omsatte BrukOm 262 tonn brukte varer i butikken. TRV har også satt et konkret og ambisiøst mål for 2030:

- Vi skal øke mengden ombruksvarer fra 2,5 til 67 tonn per uke, sa daglig leder Henning Martinsen under sitt foredrag.

Krever nytenkning, samarbeid og holdningsendring

Vi kommer ikke utenom ombruk om vi skal nå klimamålene. Gjenvinningsseminaret var i år en arena der offentlige og private aktører som har opparbeidet seg erfaring delte denne kunnskapen med andre i bransjen.

- Det er alfa og omega at bransjen samarbeider og deler kunnskap. Vi tar på oss rollen som bindeledd for våre medlemmer, og lanserer derfor et eget nettverk for medlemmer som jobber med ombruk på gjenvinningsstasjoner og andre mottak, sier Sara Wilsgaard, medlemsansvarlig i Avfall Norge.

Bli med i Avfall Norges nettverk for ombruk - meld din interesse her!

Her er et utvalg viktige poeng som kom frem i løpet av dagen:


Folk er positive til ombruk. Det er ikke lenger flaut å kjøpe brukt. Å tenke bærekraft er i tiden, både for privatpersoner og bedrifter.

Det potensielle ombruksmarkedet er stort. Det finnes allerede en rekke bedrifter som lever av å omsette ombruksvarer, og gjør god butikk av dette. Her er Movement, som selger brukte kontormøbler, og Resport og fritid, som selger brukt sports- og fritidsutstyr, gode eksempler.

Flere tradisjonelle bedrifter har begynt å tenke nytt om produktenes livstidsløp. For eksempel tar IKEA tar imot brukte møbler som de reparerer/fikser og så selger på nytt i sine gjenbruksbutikker i varehusene. Når vi nå nærmer oss 2030 vil vi se at det utvikles helt nye forretningsmodeller som tar høyde for bærekraftsmål, også gjenvinnings/ombruksaspektet.

En stor del av det folk kommer med til gjenvinningsstasjoner og avfallsmottak er egnet for ombruk. Et ombruksprosjekt gjennomført av ReDu-studenter for IVAR IKS i fjor sommer avdekket at de to vanligste grunnene folk ga for at de ikke innleverte brukbare ting til ombruk var at de ikke hadde tid, eller ikke trodde noen andre ville ha tingene. Prosjektet konkluderte med at kun 26 prosent av ombruksvarer fanges opp ved gjenvinningsanlegget på Forus.

Asker Kommune og Trondheim Renholdsverk har ombruksbutikker der folk kan komme og handle til en rimelig penge. Ombruksbutikkene ligner til forveksling på vanlige butikker eller bruktbutikker, det vil si at varene kategoriseres og stilles ut slik vi er vant til å se andre steder. Begge bruker sosiale medier som Facebook og Instagram for å formidle hva som finnes i butikkene. (@asker_ombruk og @brukombutikk)

For ombruksvarer som sports- og fritidsutstyr er det viktig at kundene får god veiledning når de kommer for å finne seg noe. Det er erfaringen til Resport og fritid, som holder til i Kretsløpsparken til Sirkula utenfor Hamar. Mye av utstyret som havner der havner der nettopp fordi folk ikke har fått god nok veiledning når de handlet utstyret nytt i sportsbutikken.

Bli med i Avfall Norges nettverk for ombruk - meld din interesse her!

Relaterte artikler

Se flere nyheter