Slik kan jobben gjøres enklere

NYTT KURSTILBUD: Lær hvordan digital teknologi kan bidra til bedre ressursutnyttelse i vår bransje.

Av: Stine Thorp | Publisert: 12. mai 2022

Avfalls- og gjevinningsbransjen gjør en viktig jobb for å holde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Skal vi klare å bli en bærekraftig, sirkulær økonomi er det essensielt at vi får til dette på beste og mest effektive måte.

Som alle andre bransjer er vi inne i en digital transformasjon som vil bety nye måter å jobbe på.

Nytt kurs om fremtidens arbeidsliv

Ved Høgskulen på Vestlandet tilbys kurspakken "Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen".

Kursene gir en innføring i hvilke digitale teknologier og verktøy som kan nyttiggjøres i vår bransje, og har som formål å gjøre studentene i stand til å se forbedringsmuligheter på egen arbeidsplass.

Kursene er digitale og hvert av dem går over ti uker. Søknadsfrist for høstens oppstart er 1. juni.

Mer info om kurspakken her

Relaterte artikler

Se flere nyheter