Slik kan jobben gjøres enklere

NYTT KURSTILBUD: Lær hvordan digital teknologi kan bidra til bedre ressursutnyttelse i vår bransje.

Av: Stine Thorp | Publisert: 12. mai 2022

Avfalls- og gjevinningsbransjen gjør en viktig jobb for å holde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Skal vi klare å bli en bærekraftig, sirkulær økonomi er det essensielt at vi får til dette på beste og mest effektive måte.

Som alle andre bransjer er vi inne i en digital transformasjon som vil bety nye måter å jobbe på.

Nytt kurs om fremtidens arbeidsliv

Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen tilbyr kurspakken "Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen".

Kursene gir en innføring i hvilke digitale teknologier og verktøy som kan nyttiggjøres i vår bransje, og har som formål å gjøre studentene i stand til å se forbedringsmuligheter på egen arbeidsplass.

Kursene er digitale og hvert av dem går over ti uker.

Mer info om kurspakken her

Relaterte artikler

Se flere nyheter